165 de funcţionari au participat la cursuri în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui” prin

Consiliul Judeţean  Vaslui, în calitate de beneficiar, a  marcat astăzi finalizarea proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui” finanţat din fonduri structurale. Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2„Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Obiectivul specific 2.2.Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, începând cu data de 18.06.2018 până la data de 17.10.2019, valoarea totală a acestuia fiind  de 399.610,00 lei, din care 391,617.80 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339,668.50 lei cofinanţare Uniunea Europeană din FSE şi 51,949.30 lei finanţare de la bugetul de stat) şi 7,992.20 lei cofinanţarea din partea beneficiarului (UAT – Judeţul Vaslui).

Obiectivul general al proiectului a presupus creşterea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul judeţului Vaslui (Consiliu judeţean şi instituţiile subordonate).

Principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului au fost repreyentate de  implementarea unui program pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul eticii, integrităţii şi prevenirii corupţiei, dezvoltarea unui set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică, integritate şi prevenire a corupţiei la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi de identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, dar şi de elaborarea unui Plan de integritate pe baza analizei instituţionale şi de risc.

Prin derularea proiectului, 165 de persoane din cadrul Consiliului judeţean şi  din instituţiile subordonate au participat la cursuri de formare în domeniul eticii şi prevenirii corupţiei. Totodată s-a reuşit aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice prin realizarea şi distribuirea unui manual cadru care cuprinde un set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică şi integritate cu 5 proceduri în domeniul eticii şi integrităţii, 1 cod etic şi de integritate, 1 ghid conflicte de interese şi incompatibilităţi. În această perioadă au fost  implementate şi  2 acţiuni din Strategia Naţională Anticorupţie, una referitoare la identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi un instrument de planificare instituţională pentru asigurarea integrităţii-plan de integritate.