Un nou focar de pestă porcină africană, la Banca

Astăzi, 28.12.2019, la solicitarea DSVSA Vaslui, prefectul Mircea GOLOGAN a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor – Județul Vaslui, care a aprobat Programul de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane.

În data de 26.12.2019 proprietarul unei exploataţii izolate din localitatea Sălcioara, Comuna Banca a informat telefonic medicul veterinar oficial că pe data de 25.12.2019 a găsit doi porci morţi, iar în cursul zilei de 26.12.2019 au mai murit 3 capete.
Pe data de 26.12.2019 o echipă a DSVSA Vaslui s-a deplasat în exploatație, ocazie cu care s-au recoltat cadavrele animalelor moarte, care au fost afluite la LSVSA Vaslui, unde s-a efectuat examenul morfopatolgic şi recoltarea probelor de organe și țesuturi, ce au fost transmise în regim de urgenţă la LSVSA Iași, în vederea identificării genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time, PCR.
LSVSA Iaşi a emis Buletinul de Analiză numărul 15316/27.12.2019 cu rezultat pozitiv în ceea ce priveşte identificarea genomului virusului pestei porcine africane.
Animalele aparținând proprietarului din localitatea Sălcioara, comuna Banca, localitate care nu se află în zona afectată unui caz de pestă porcină africană la mistreţ sau în zona de restricție a unui focar de pestă porcină africană la porcul domestic.

Înainte de moarte animalele au prezentat semne clinice de boală şi anume: stare generală modificată, subfebrilă, apetit capricios, decubit prelungit, abatere, inapetenţă, semne care nu pot exclude forme atipice de pestă porcină africană.

În Baza Naţională de Date există înregistrate 91 suine, iar în exploataţia situată în comuna Banca, conform Anchetei epidemiologice la data de 26.12.2019, s-au identificat un număr de 33 suine din care 5 morţi, 12 adulţi, 8 de 2-6 luni, 8 sub 1 lună, restul fiind sacrificate în exploataţie şi comercializate fără documente.
Din anchetă reiese că un număr de 13 suine au fost mutate fără documente în perioada 15-20.12.2019 în localitatea Horoiata, comuna Bogdaneşti, la locuinţa proprietarului. Exploataţiile au fost puse sub restricţii sanitar-veterinare, au fost dispuse măsuri privind mişcarea suinelor. A fost dispusă începerea unei anchete epidemiologice care este în curs de desfăşurare, propietarul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 3600 lei pentru nerespectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Până la confirmarea sau infirmarea diagnosticului, în cazul suspiciunii de boală au fost intreprinse următoarele măsuri:

În vederea prevenirii răspândirii virusului pestei porcine africane s-a recurs la uciderea imediată a unui număr de 28 suine din exploataţia aflată în localitatea Sălcioara, comuna Banca, cât şi a unui număr de 13 suine aflate în localitatea Horoiata, comuna Bogdăneşti. Cu sprijinul UAT Banca şi Bogdăneşti s-a recurs la neutralizarea cadavrelor prin metoda alternativă.

S-au instituit 2 filtre după cum urmează:

Filtrul nr.1 – la intrarea în localitatea Horoiata, comuna Bogdăneşti, pe DJ 245 D, asigurat de către reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui, DSVSA Vaslui, Unitatea Locală de Sprijin Bogdăneşti, reprezentanţi ai drumurilor judeţene;

Filtrul nr.2 – la ieşirea din localitatea Horoiata, comuna Bogdăneşti spre localitatea Untesti asigurat de către reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui, DSVSA Vaslui, Unitatea Locală de Sprijin Bogdăneşti, reprezentanţi ai drumurilor judeţene;

– Circulaţia persoanelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise din partea autorităţii competente;

– Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise a autorităţii competente;

– Utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei însăși; orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului pestei porcine africane. De asemenea, toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieși din exploataţie;

– Un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pesta porcină africană!” se va amplasa de către autoritatea competent locală la intrarea în exploataţie, într-un loc cât mai vizibil și să fie colorat cât mai intens;

– Autoritatea competentă locală (medicul veterinar de liberă practică împuternicit) va afișa în localitatea în care apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei PPA și un rezumat informativ despre modul de combatere a acesteia (politica de eradicare, de compensare etc.).
Astfel de informări se pot afișa la panoul Consiliului Local sau în locuri publice cu vizibilitate maximă, ori se vor da communicate repetate în mass media locală;

– O zonă de control temporar poate fi stabilită în jurul exploataţiei, în vederea controlării eventualei infecţii. Dimensiunea zonei poate fi diferită, în funcţie de epidemiologia bolii și de riscul apreciat de către autoritatea veterinară teritorială;

– În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localităţi, Primăria locală emite dispoziţii de înștiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii. Acest tip de dispoziţie se afişează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citite de cât mai mulţi cetăţeni.

În timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană, condiţiile de intrare/ieșire în/din exploataţie sunt:

– Nu se vor vizita decât adăposturile ce prezintă interes pentru inspecţia în scopul anchetei epidemiologice iniţiale. Vizitarea clădirilor cu animale susceptibile, în timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană, crește riscul ca boala să fie diseminată între clădirile din exploataţii sau chiar în afara exploataţiilor, din moment ce boala este greu de detectat clinic.
– Numai persoanele care sunt necesare pentru investigarea bolii pot avea acces în exploataţie, până la elucidarea suspiciunii. Aceste persoane trebuie să respecte cerinţele minime de biosecuritate menţionate.
– În cazul exploataţiilor de contact supuse unor restricţii specifice privind controlul și prevenirea diseminării virusului pestei porcine africane, procedura este următoarea:

a. În baza circumstanţelor rezultate din ancheta epidemiologică, numai persoanele al căror acces în exploataţie este esenţial trebuie să viziteze exploataţia și vor intra numai în clădirile care prezintă interes direct pentru aceste persoane.

b. Atunci când exploataţiile de contact sunt vizitate de grupul de epidemiologi, aceștia trebuie să urmeze itinerarii precise în cadrul exploataţiei, stabilite de către autoritatea veterinară oficială, managerul exploataţiei și persoanele din grupul respectiv.

În exploataţiile cu porcine, altele decât exploataţiile comerciale cu porcine, accesul medicului veterinar oficial/ împuternicit se face:

a. numai purtând echipament de protecţie individual, îmbrăcat în următoarea ordine, compus din:
– combinezon de unică folosinţă complet/costum salopetă;
– cizme cauciuc;
– masca buco-nazală de unică folosinţă;
– mănuși de unică folosinţă.

b.Ieșirea se face numai după o dezechipare corectă a echipamentului de protecţie individual, la zona de ieșire din exploataţie (poartă) și în următoarea ordine:
– cizme cauciuc;
– combinezon de unică folosinţă complet/costum salopetă;
– masca buco-nazală de unică folosinţă;
– mănuși de unică folosinţă.

c. Echipamentul individual de protecţie se pune într-un recipient din plastic care poate fi distrus/sterilizat în cadrul LSVSA judeţean.

Obligaţiile proprietarilor și fermierilor la suspectarea pestei porcine africane:

1. Până la sosirea medicului veterinar oficial, persoanele fizice și juridice care deţin suinele suspecte au următoarele obligaţii:
a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;
b) să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica;
c) să nu permită circulaţia animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;
d) să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;
e) să păstreze izolate ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite și orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

2. În cazul exploataţiilor de suine care aparţin regiilor autonome, societăţilor și asociaţiilor agricole, ori care se află sub controlul sanitar veterinar al serviciilor sanitare veterinare proprii din alte ministere decât Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, obligaţiile privind aplicarea și respectarea acestor măsuri până la sosirea medicului veterinar revin conducerilor, respectiv comandanţilor acestor unităţi.

Obligațiile serviciilor veterinare locale la suspectarea pestei porcine africane:

– Autoritatea sanitară veterinară teritorială (medicul veterinar oficial), în funcţie de situaţie, dispune:
a) interzicerea circulaţiei porcilor, a produselor provenite de la aceștia și a altor materii și produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum și a persoanelor în și din zonele de protecţie și supraveghere și, de asemenea, ieșirea din locurile contaminate a porcilor, produselor provenite de la aceștia și a tuturor materialelor și obiectelor care ar putea răspândi boala;
b) anunţarea primăriilor locale în vederea interzicerii mișcărilor de animale;

– Medicul veterinar oficial, împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, imediat după ce a fost anunţat sau după ce a aflat despre apariţia sau suspiciunea pestei porcine africane se deplasează la locul menţionat, unde:
a) controlează măsurile luate de proprietarii sau deţinătorii de animale și de administraţia publică locală și, după caz, le completează;
b) examinează porcii bolnavi ori suspecţi de boală, carnea și produsele rezultate de la porcii tăiaţi de necesitate;
c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite cu cerere de analiză pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului.

– Notifică suspiciunea pestei porcine africane către autoritatea competentă centrală.

– Anunţarea suspiciunii ori apariţiei unei boli transmisibile la animale sau de la animale la om, precum și a cazurilor de tăieri de urgenţă sau de moarte a animalelor constituie o obligaţie legală pentru toţi deţinătorii și îngrijitorii de animale (persoane fizice sau juridice) și pentru personalul medical veterinar sau tehnic care, prin activitatea pe care o desfășoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animală. Anunţarea se face prin orice mijloc de comunicare rapidă la îndemână.

Facem apel din nou, pe această cale la cetăţeni, crescătorii de porcine, să anunţe de urgenţă medicul veterinar în situaţia în care apar modificări în statusul de sănătate al porcinelor din gospodăriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor.

Pe fiecare fond de vânătoare din zona afectată se va realiza catagrafia efectivului de mistreți și prădători. Paznicii de vânătoare vor efectua patrulări zilnice, pentru a depista porci mistreți morți sau bolnavi.

Având în vedere dinamica evoluţiei virusului pestei porcine africane şi în contextul debutului sezonului rece în care sacrificarea tradiţională a suinelor din gospodării cunoaşte o creştere semnificativă până la sfârşitul anului, DSVSA Vaslui comunică Măsurile care trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA), după cum urmează:

-Este permisă sacrificarea tradiţională a porcilor crescuţi în gospodăriile populaţiei pentru consumul propriu, dar în cazul în care proprietarul de porcine constată modificări ale stării de sănătate a animalului, va anunţa de urgenţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul Circumscriptiei Sanitare Veterinare de Asistenţă de pe raza teritorială respectivă, în vederea examinării antemortem sau post-mortem a animalului şi a recoltării de probe ( dacă situaţia o impune), în vederea examinării de laborator.

Este obligatorie anunţarea medicului veterinar de liberă practică dacă:

a) înainte de sacrificare, apariţia unor modificări a stării de sănătate a animalului
( inapetenta, febra, pielea se înroşeşte, apoi devine cianotica, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă sangvinolenta, diaree abundent sangvinolenta, etc.):
b) după sacrificarea animalului, existenţa unor modificări ale organelor interne şi anume: splina mult mărită de culoare roşie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii ( la nivelul limfonodulilor, seroaselor), acumulări de lichide în cavităţi, etc.

Precizăm că în cazul confirmării unui focar de Pestă porcină Africană, la porcinele din gospodăriile populaţiei care sunt identificate, proprietarii de porcine vor fi despăgubiţi, în condiţiile respectării legislaţiei sanitare veterinare.

Totodată atragem atenţia cetăţenilor că este interzis consumul cărnii de porc fără să fie efectuat examenul trichineloscopic al acesteia. În acest scop sunt rugaţi să se prezinte la medicul veterinar cu probe de carne în vederea efectuării examenului trichineloscopic.
– achiziţionarea de porcine şi produse din carne provenite de la acestea să nu se facă de la persoane neautorizate şi fără documente sanitar-veterinare;
– intensificarea controalelor în vederea descurajării comerţului ilegal de porcine ( de către samsarii de porci ) şi produse provenite de la acestea;
– efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic în cazul sacrificărilor din gospodarii pentru consum propriu;
– verificarea respectării normelor sanitar-veterinare privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
– intensificarea controalelor în vederea interzicerii creşterii extravilane a porcilor (stâne, cantoane, societăţi agricole, alte clădiri dezafectate etc.);
– Având în vedere evoluţia alarmantă a virsului pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Vaslui, DSVSA Vaslui împreună cu Instituţia Prefectului face un apel către primari, consiliile locale şi către cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virusului şi recomandă să respecte cu stricteţe toate acţiunile impuse de autorităţile competente.
-Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale.

Numărul de telefon al „Call Center”-ului ANSVSA este: 0800.826.787, adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro iar la D.S.V.S.A. Vaslui unde este organizat serviciu de permanenţă numărul de telefon este 0235421121, fax 0235 421278, e-mail : office-vaslui@ansvsa.ro şi poate fi apelat de către cetăţeni, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.