Suspendarea plăţii chiriilor pentru cei care şi-au întrerupt activitatea pe perioada stării de urgenţă

Consilierii locali au aprobat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului Local Vaslui, suspendarea la cerere a plăţii chiriilor, redevenţelor şi a prestaţiilor datorate bugetului local, pe perioada stării de urgenţă.

Potrivit proiectului de hotărâre supus dezbaterii în CL Vaslui, de această măsură vor beneficia persoanele fizice şi juridice care fac dovada că şi-au întrerupt în totalitate activitatea ca urmare a efectelor deciziilor luate de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.

‘Pentru a beneficia de suspendarea plăţii chiriilor, redevenţelor şi a prestaţiilor pe perioada stării de urgenţă, persoanele fizice şi juridice trebuie să prezinte o solicitare scrisă în acest sens şi o declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte întreruperea totală a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate’, se arată în hotărârea votată de consilieri.

În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a aprobat şi reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor, redevenţelor şi a prestaţiilor datorate bugetului local al municipiului Vaslui, de către persoanele fizice şi juridice care şi-au întrerupt parţial ori şi-au redus activitatea ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.