Sprijin pentru prima împădurire. A fost publicat Ghidul Solicitantului

APIA a publicat Ghidul Solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020. Pot beneficia de aceasta schema deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.
Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, trebuie să fie de cel puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha. Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puțin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită de cel puțin 0,5 ha. IMPORTANT: intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.
Pentru mai multe detalii şi alte informaţii utile implementării schemei de ajutor de stat Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul:
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_4__forma_finala_clean.pdf?fbclid=IwAR2dkmzLkp0DN_7O5h11MkgMHyTwARCmhgnjJ77kZ6x5gWIrKEjuWWB4jtc