Săptămâna Meseriilor, la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești

În perioada, 8-12 martie a.c., la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești a fost organizat, cu respectarea normelor sanitare actuale, un amplu program de activități incluse în programul dedicat Săptămânii meseriilor.

Activitățile derulate au avut ca obiective: organizarea de activități extrașcolare pentru promovarea ofertei educaționale a liceului, pe filiera tehnologică și a învățământului profesional, în rândul elevilor de la școlile gimnaziale din zona Negrești (și nu numai),; informarea elevilor cu privire la oportunitățile de acces pe piața muncii pe care le oferă învățământul tehnic, informarea elevilor privind traseul educațional postliceal și universitar în domeniile tehnice.

Activitățile au debutat luni, 8 martie, zi în care au avut loc: prezentarea ofertei educaționale a liceului, seminarul Producerea energiei electrice, lucrări practice de laborator pentru măsurarea mărimilor electrice, lucrări practice de îndoire la cald a semifabricatelor, prezentarea atelierului de lăcătușărie și montaj, prezentarea cabinetului multimedia.

Marți, 9 martie, elevilor le-a fost prezentat cabinetul școlar tehnic cu o mini-expoziție cu produse din domeniul mecanic, realizate de foștii absolvenți. De asemenea, au avut loc instruiri practice specifice domeniului mecanic-agricol: identificarea mașinilor de prelucrare a solului și curățare a filtrului de aer la tractorul U650M.

Miercuri, 10 martie a venit rândul activităților cu o priză deosebită la elevi – practica în poligon pe autoturismele-școală și pe tractorul-școală. Astfel, elevii au exersat plecarea de pe loc, oprirea la punct fix, mersul cu spatele, plecarea din rampă cu frâna de mână, cuplarea și decuplarea remorcii (tractor).

Un moment așteptat a fost concursul „Mecanicul viitorului” la care au participat elevii claselor a X-a și a XI-a școala profesională și care au avut de răspuns la 50 de întrebări de specialitate; primii clasați au fost: Ionescu Daniel (11K, locul I) care a primit 200 de lei și un echipament complet de protecție (salopetă, bluză pentru temperaturi scăzute, mănuși de protecție); Petrăchiuță Alexandru (11K, locul II) care a primit 100 de lei și același echipament; Ungureanu Andrei (11K, locul III) care a primit 50 de lei și echipamentul din partea sponsorului. Premiile au fost oferite de S.C. Dacond Impex SRL din Negrești.

Joi și vineri, elevii vor participa la dezbateri despre meseriile de succes și la activități de consiliere școlară și profesională.

Activitățile au fost realizate de profesorii catedrei tehnice (ingineri și maiștri) și au fost coordonate de prof. Florin Dascălu și prof. Costel Dominte, directorul adjunct al liceului negreștean.

Pentru anul şcolar 2021-2022, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negreşti are o ofertă şcolară variată, pentru ambele filiere – teoretică şi tehnologică – şi pentru toate profilurile.

Astfel, la filiera teoretică sunt propuse 4 clase. La profilul real: specializarea Matematică-informatică – 1 clasă/ 26 elevi și  specializarea Științe ale naturii – 1 clasă/ 26 elevi.

La profilul umanist: specializarea Științe sociale – 1 clasă/26 elevi și specializarea Filologie – 1 clasă/ 26 elevi.

Pe filiera tehnologică, oferta cuprinde 3 clase: Tehnician în activități economice – 1 clasă/ 24 elevi; Tehnician transporturi – 1 clasă/24 elevi; Tehnician operator procesare text imagine – 1 clasă/24 elevi.

Pentru Școala Profesională, oferta cuprinde 3 clase, pe domeniile mecanic și electric: Mecanic auto – 1 clasă/ 24 elevi; Mecanic agricol – 1 clasă/ 24 elevi; Tinichigiu-vopsitor auto – 1 grupă/ 12 elevi și Mecanic utilaje și instalații în industrie – 1 grupă/ 12 elevi.