Promovabilitate de 77,09% la Evaluarea Națională 2022

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-17 iunie 2022. În județul Vaslui, s-au înscris la examen 3422 de elevi, din care au fost prezenți la ambele probe 3261. Dintre aceștia, 77,09% au obținut medii peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece). Cei doi elevi sunt de la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui și de la Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad.

La proba de Limba și literatura română, 86,56 dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 19 candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică, 69,86% dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 14 candidați au obținut nota 10 (zece). Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

”Rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR)”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 23-24 iunie. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau prin descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 30 iunie. Biroul de presă