Prefectul județului Vaslui: ”Pregătirea pentru  alegerile locale a intrat în linie dreaptă!”

Așa cum știm,  la 27 septembrie, se aleg consiliile locale, primarii, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene. În timp ce partidele încearcă șă își definitiveze listele cu susținători și candidați, care trebuie depuse cel târziu marți, 18 august, autoritățile locale au desfășurat cam toate activitățile premergătoare campaniei electorale. Prin Ordine ale Prefectului a fost stabilit pentru fiecare unitate administrative teritorială ( ținând cont de populația localității respective) numărul membrilor fiecărui consiliu local comunal, municipal sau orășenesc, care vor fi aleși la scrutinul organizat pe 27 septembrie. Astfel, pentru municipiul Vaslui se vor vota 23 de consilieri, la Bârlad  Consiliul Local va fi compus din 21 de consilieri, la Huși vor fi validați 19 consilieri, 17 la Negrești , 15 la Murgeni, iar la commune, în funcție de numărul de locuitori, între 9 și 15 consilieri. Pentru Consiliul Județean Vaslui vor fi validați 34 de consilieri.

”Pregătirea pentru  alegerile locale a intrat în linie dreaptă! În acest moment suntem în stadiul de finalizare a tuturor activităților prevăzute în calendarul pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale din acest an. S-au terminat de constituit Biroul Electoral Județean, birourile electorale de circumscripții comunală, municipală și orășenești,. Urmează ca în perioada imediat următoare să se depună candidaturile pentru alegerile locale, după care urmează să ne pregătim pentru tipărirea buletinelor de vot. Este o muncă complexă, pentru că avem 174 de tipuri de buletine de vot: sunt 86 de unitați administrative-teritoriale la care avem căte un tip de buletin pentru Consiliul Local, un altul pentru primar, un tip de buletin pentru Consiliul Județean și un altul pentru președinte de Consiliu Județean. Până în acest moment nu au apărut probleme deosebite în organizarea alegerilor. Colaborăm foarte bine cu autoritățile locale, iar săptămâna aceasta am asistat la instruirea primarilor și secretarilor de către Autoritatea Electorală  Permanentă. Instruirea a fost făcută în sistem tip audio/video – conferință. Documentele și materialele au fost trimise și pe mail, astfel încât toți cei implicați în organizarea procesului electoral să ia la cunoștință și pe suport electronic de toate informațiile”, ne-a precizat Mircea Gologan, prefectul județului Vaslui.

Conform calendarului alegerilor, publicat pe site-ul www.roaep.ro, perioada electorală aferentă alegerilor locale din 2020 a început  la 20 iulie şi se va încheia după 27 septembrie, odată cu publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial.

Perioada de precampanie : 20 iulie-28 august

În perioada de precampanie au loc activităţi precum numerotarea circumscripţiilor electorale, desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Central, alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia, strângerea semnăturilor, înregistrarea alianţelor electorale, depunerea candidaturilor etc. Prin Ordine ale prefectului a fost stabilită, pentru fiecare unitate administrative teritorială, ținând cont de populația localității respective, numărul membrilor fiecărui consiliu local comunal, municipal sau orășenesc, care vor fi aleși la scrutinul organizat pe 27 septembrie. Astfel, pentru municipiul Vaslui se vor vota 23 de consilieri, la Bârlad  Consiliul Local va fi compus din 21 de consiglieri, la Huși vor fi validați 19 consilieri, 17 la Negrești , 15 la Murgeni, iar la commune, în funcție de numărul de locuitori, între 9 și 15 consilieri. Pentru Consiliul Județean Vaslui vor fi validați 34 de consilieri.

Data limită până la care partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au putut comunica Biroului Electoral Central semnele electorale a fost  6 august, iar perioada de înregistrare a alianţelor electorale a fost 7-11 august. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 18 august.

Până la 19 august, birourile electorale de circumscripţie acceptă sau resping, prin hotărâre, candidaturile depuse. Urmează o perioadă de contestaţii. La 24 august, instanţele la care au fost depuse contestaţii aduc la cunoştinţa birourilor electorale de circumscripţie hotărârile definitive privind candidaturile. În aceeaşi zi, candidaturile rămân definitive.

La 25 august, partidele şi alianţele comunică reprezentanţii în Biroul Electoral Central.

La 26 august are loc tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot. Până la 27 august, primarii stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral şi asigură amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora.

Campania electorală:  28 august-26 septembrie

Campania electorală va începe în data de 28 august 2020, cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, la 4 septembrie 2020, cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, depun la primar solicitările de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă. Cererile se fac prin cerere scrisă, datată şi semnată.

Până la 4 septembrie, primarii au sarcina de a-i radia din lista electorală complementară pe cetăţenii Uniunii Europene care şi-au pierdut drepturile electorale.

La 12 septembrie, primarii, cu sprijinul prefecţilor, aduc la cunoştinţa publicului numărul circumscripţiilor electorale, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare.

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” tipăreşte buletinele de vot la 22 septembrie, cu cel mult 5 zile înaintea datei alegerilor.

Până la 25 septembrie, primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, tipăresc listele electorale permanente şi copiile de pe listele electorale complementare.

La 26 septembrie 2020, ora 7.00, în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, se încheie campania electorală.

Ziua votului : 27 septembrie

La 27 septembrie 2020, ora 7.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare declară începerea procedurii de vot, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

La 27 septembrie, ora 21.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare declară închiderea votării.

După votare

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 28 septembrie 2020, are loc numărarea voturilor, încheierea proceselor verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării. Dosarele cuprinzând rezultatele votării se predau către biroul electoral de circumscripţie. Transportul se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Tot până la 28 septembrie, competitorii electorali pot formula cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripţie electorală.

După primirea dosarelor conţinând procesele verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor formulate, birourile electorale totalizează voturile exprimate şi atribuie mandatele.

După primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi soluţionarea sesizărilor privitoare la fraude electorale, Biroul Electoral Central totalizează voturile la nivel naţional şi asigură publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  (Mihaela Zărnescu)