Nemulțumit de factura la apă? Conducerea  AQUAVAS îți spune ce să faci

Avand in vedere aspectele care au facut obiectul discutiilor cu privire la modalitatile de repartizare a consumului ( de apa potabila in condominii) , conducerea  AQUAVAS – Sucursala Vaslui, explică cadrul  cadrul legislativ care sta la baza relatiei contractuale dintre operator si utilizator, dar și ce trebuie să faceți în situațiile în care apar diferențe între consumul propriu și cel facturat
1. Proprietatea intr-un condominiu (bloc, scara), conform prevederilor Legii 196/2018, privind infiintarea organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cuprinde pe langa locuinta, locurile de trecere, scările şi casa scărilor şi coridoarele; pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune; subsolul; coşurile de fum; holurile; instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; pivniţele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă; centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul; terasele, atat cele cu care a fost inzestrata cladirea in timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de catre proprietari.
2. Contractarea serviciului de furnizare a apei se face la bransamentul condominiului (bloc,scara), aspect prevazut de art.31(5) din din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
,,Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu (bloc, scara), contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare”;
2.1 Conform prevederilor Legii 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Sectiunea I – Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in condominii, art.94 (1) „ Raporturile dintre furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi asociaţiile de proprietari – în calitate de consumatori colectivi sau proprietari – în calitate de consumatori individuali, după caz, se stabilesc la nivelul branşamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor între reţeaua publică de distribuţie a utilităţilor şi reţeaua interioară a utilizatorului, respectiv a utilizatorului colectiv sau a consumatorului individual dupa caz.
Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare stabileste relatiile dintre utilizator si operator la punctul de delimitare intre reteaua interioara a utilizatorului aflata pe proprietatea acestuia ( in gestionarea utilizatorilor) si reteaua publica situata pe domeniul public ( aflata in gestionarea AQUAVAS ) punct de delimitare reprezentat de contorul de bransament .
Astfel, facturarea consumului de apa se face prin raportare la prevederilor art art.31. alin 7 pct b din ,,Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006,” republicata , care stipuleaza in mod expres ca :
7) Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual;
Cu titlu exemplificativ ne vom raporta mai jos la facturarea consumului inregistrat la blocul 180.
– consumul indicat de contorul de bransament al blocului 180 pentru luna iunie 2020 a fost de 483 mc.
– Suma consumurilor declarate de catre utilizatorii din condominiu a fost de 251 mc.
– Suma consumurilor ( impus- 4 mc /persoana)) pentru utilizatorii care nu au declarat consumul de apa a fost de 112 mc.
– Suma consumurilor totale ale utilizatorilor din condominiu ( declarate si impuse) fiind de 363 mc(251+112)
– Intre consumul inregistrat de contorul de bransament (483) mc si suma consumurilor totale ale utilizatorilor se inregistreaza o diferenta de 120 mc ( 483-363), situatie in care AQUAVAS are obligatia care conform prevederilor art. 31 alin 7 pct b din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa – republicata, de a o repartiza in mod egal pe fiecare unitate imobiliara ( apartament ) .
Atunci cand apar situatii in care exista diferente/diferente majore intre consumul indicat de contorul de bransament si suma consumurilor declarate de utilizatori este recomandat, ca reprezentantul Asociatiei de proprietari impreuna cu un reprezentant al utilizatorilor sa procedeze la citirea consumurilor indicate de repartitorii individuali din fiecare apartament, la verificarea instalatiei interioare comune, a subsolurilor pentru a se identifica sursa ce genereaza aceste diferente.
Precizam faptul ca , atunci cand s-a solicitat acest lucru, au participat la aceste verificari si reprezentanti ai AQUAVAS , sens in care ne manifestam disponibilitatea si pe viitor.
In acest context, AQUAVAS S.A recomanda/solicita utilizatorilor sa opteze pentru constituirea in Asociatii de Proprietari si contractarea acestui serviciu la nivel de bransament ( contract incheiat intre Operator si Asociatia de proprietari ) tocmai pentru inlaturarea oricarei suspiciuni si pentru gestionarea optima a eventualelor diferente de consumuri.
In concluzie, AQUAVAS SA are obligatia legala de a se raporta strict la consumul indicat de contorul de bransament ( care reprezinta ultimul element din reteaua publica ) si, in situatia existentei unei diferente intre acesta si suma consumurilor utilizatorilor din condominium, are obligatia de a o repartiza in mod egal pe fiecare unitate imobiliara ( apartament).
Cu alte cuvinte, modalitatea de repartizare si facturare a consumului in condominii este prevazuta de lege , AQUAVAS avand obligatia legala de a proceda in acest sens contrar opiniilor exprimate in spatiul public de anumite persoane cum ca aceasta modalitate reprezinta o optiune a operatorului.
Facem precizarea ca factura emisa de operator cuprinde informatii relevante (atat fata cat si verso) cu privire la relatia operator – utilizator si reprezinta un mijloc de informare deosebit de important.
In speranta ca am raspuns intrebarilor si ca am clarificat eventualele neclaritati ale utilizatorilor cu privire la acest aspect, echipa AQUAVAS va asigura de tot suportul necesar in vederea desfasurarea relatiilor contractuale in cele bune conditii si reaminteste utilizatorilor ca , solutia pentru inlaturarea oricarei suspiciuni si o gestionare in conditii optime a consumurilor din reteaua interioara o reprezinta contractarea acestui serviciu la nivel de bransament/bransamente prin Asociatia de proprietari, cu implicarea activa a administratorilor acestor asociatii de proprietari ( asa cum este prevazut de altfel si prin Legea 241/2006 republicata).