Măcel în porcii de la Murgeni. Pesta porcină africană face ravagii!

La Instituția Prefectului – Județul Vaslui s-a desfășurat ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), sub coordonarea subprefectului Mircea GOLOGAN, în care s-a discutat situația generată de prezența virusului pestei porcine africane la o exploatație de suine din orașul Murgeni.

În vederea izolării virusului pestei porcine africane și împiedicării răspândirii acestuia spre gospodării sau alte ferme aflate în apropiere, în ședința de astăzi a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor s-a luat decizia sacrificării tuturor porcilor existenți în exploatație.

Din momentul suspiciunii, respectiv 23 septembrie, până la data actuală, au murit un număr de 25 capete porcine, efectivul existent în momentul de față fiind de 1973 capete.

Animalele ucise în vederea lichidării focarului de boală vor fi evaluate înaintea uciderii de către o comisie desemnată de către Instituția Prefectului-județul Vaslui și vor fi despăgubite la prețul pieții.

A fost emisă decizia de neutralizare a cadavrelor ca urmare a uciderii în confirmarea pestei porcine africane. Pentru neutralizarea cadavrelor a fost aleasă metoda alternativă de neutralizare, respectiv îngroparea acestora. Îngroparea se face într-un loc stabilit de comun acord de către DSVSA Vaslui și Consiliul Local al Primăriei Orașului Murgeni, cu avizul Agenției Județene de Mediu și Serviciul de Gospodărire a Apelor Vaslui, și respectarea legislației sanitare veterinare în vigoare privind biosecuritatea, precum și a legislației privind Protecția Mediului.

Deciziile au fost luate în contextul existenței unui focar confirmat, fiind instituită în jurul focarului o zonă de protecție de 3 km. De asemenea, pe o rază de 10 km în jurul focarului, se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție.

Toate spațiile și adăposturile în care au fost ținute animale bolnave sau suspecte de boală, precum și obiectele de orice fel care ar putea fi purtătoare de agenți patogeni, inclusiv vehiculele care au intrat în contact cu aceste animale, vor fi obligatoriu curățate și dezinfectate, conform indicațiilor medicului veterinar oficial.

Furajele și așternutul animalelor potenţial purtătoare de agenți patogeni trebuie arse sau ambalate la un loc cu gunoiul.

Gunoiul va fi depozitat pe o platformă sigură, dezinfectat conform indicațiilor medicului veterinar oficial și menținut acolo cel puțin trei săptămâni; scurgerile lichide din adăposturile de porcine sau din alte locuri în care au fost ținute porcinele trebuie dezinfectate conform indicațiilor medicului veterinar oficial.

Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, se ordonă următoarele:

– toate porcinele din localitate și împrejurimi se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a impiedica venirea in contact a porcinelor domestice cu cele salbatice și pentru a limita răspândirea bolii;

– toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

– toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice, se anunță, fără întârziere, medicului veteinar de liberă practică împuternicit;

– se interzice organizarea pe teritoriul localităților de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale;

– toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.

Toţi cetăţenii sunt obligaţi să respecte măsurile indicate în prezenta dispoziţie.Nerespectarea prevederilor acestei dispoziții reprezintă încălcări ale legii. Aceste încălcări pot fi sancționate cu amenzi până la 12.000 lei.