Încet și sigur, sub ochii nepăsători ai autorităților, ne moare istoria!

Județul Vaslui păstrează numeroase biserici de lemn, care prezintă o vechime şi o valoare arhitecturală deosebite, 55 fiind incluse în Lista Monumentelor Istorice, iar 15 dintre acestea sunt clasate ca monumente de categoria A. Nicio biserică de lemn din judeţul nostru nu a fost înscrisă, de-a lungul timpului, în Programul Naţional de Restaurare, deşi în repetate rânduri s-au făcut demersuri în acest sens.

”Având în vedere importanța națională a acestor monumente istorice precum și  starea avansată de degradare în care se află, atragem atenția că fără o implicare imediată a autorităților competente în rezolvarea acestei situații, există riscul ca, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, aceste biserici de lemn să ajungă într-o stare ireversibilă de degradare sau, mai mult, chiar să dispară”, a atras astăzi atenția Cristina Crețu, reprezentantul Direcției pentru Cultură Vaslui, în cadrul ședinţei ordinare a Colegiului Prefectural.

Pe lista monumentelor istorice de importanță națională, care necesită intervenții de urgență, Direcția  pentru Cultură Vaslui menționează Conacul Roset-Balş,   Pribeşti, comuna Codăeşti, Casa Mavrocordat, Vaslui,  (Palatul Copiilor), Casa Adam Mitache,  Huşi, Conacul Rosetti-Solescu, Soleşti,  Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Căpuşneni, comuna Lipovăţ;  Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”,  Cârjoani, comuna Pogana; Biserica de lemn „Naşterea Sf. Ioan”,Dumbrăveni, comuna Gârceni; Mănăstirea Fâstâci,  comuna Cozmeşti; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Pârveşti, comuna Costeşti; , etc…