IMPORTANT! – Anunț Primăria Vaslui

Dragi vasluieni,

Vă   aducem   la   cunoștință   facilitățile   aprobate   prin   Hotărârea   nr. 31/30.04.2020 a Consiliului Local:

  • agenții economici (PF și PJ) care și-au întrerupt în totalitate activitatea în perioada stării de urgență decretate, pot beneficia, la cerere, de suspendarea contractelor de închiriere, concesiune și superficie, implicit a plății chiriilor, redevențelor și prestațiilor datorate bugetului local;
  • agenții economici (PF și PJ) care și-au întrerupt parțial sau și-au redus activitatea în perioada stării de urgență decretate, pot beneficia, la cerere, de reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor, redevențelor și prestațiilor datorate bugetului

Totodată, pentru agenții economici care și-au întrerupt total activitatea, s-a dispus ca aceștia să fie scutiți de plata taxelor aferente eliberării/vizării anuale a autorizației de funcționare pentru perioada aferentă stării de urgență care le-a afectat activitatea. Scutirea la plată se face pe baza unei cereri în acest sens și a unei declarații pe proprie răspundere din care să rezulte suspendarea totală a activității.

Nu în ultimul rând, persoanele fizice sau juridice care au contracte de închiriere, concesiune sau superficie pentru spații/terenuri aparținând UAT Municipiul Vaslui (altele decât cele din administrarea DAPTO Vaslui), pot plăti chirii, redevențe sau prestații până la data de 30 iunie inclusiv (față de 31 martie, cât era anterior). Același termen de plată (30 iunie inclusiv) este acceptat și pentru plata taxelor locale datorate pentru ocuparea sau utilizarea temporară a locurilor publice, respectiv pentru plata taxelor speciale (așa cum sunt ele definite în HCL nr. 51/2019).

Persoanele fizice și juridice din municipiul nostru au posibilitatea de a plăti taxa specială de salubrizare pentru lunile ianuarie – aprilie a.c. fără majorări de întârziere, dacă plata se face până la data de 25 iunie 2020. Vă încurajăm să folosiți în continuare mijloacele electronice de plată puse la dispoziție de Primăria municipiului Vaslui. Detalii referitoare la acestea pot fi găsite aici:

https://drive.google.com/file/d/1Ufcyrw7MofiEdXti7Q8YkQ2iiFINXeyv/view

Textul complet al HCL nr. 31/2020 poate fi consultat aici:  https://drive.google.com/file/d/1ugR_e8RScXvD3LP8poj6xzPmU3SPi36J/view

Cu deosebit respect, PRIMAR,

Ing. Vasile PAVĂL