Cursuri de formare profesională pentru agricultori

Ȋn baza atribuţiilor menţionate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui este autorizată de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui să organizeze cursuri de formare profesională pentru meseriile Apicultor, Legumicultor, Pomicultor, Tractorist, Lucrător în cultura plantelor și Lucrător în creșterea animalelor.

De asemenea, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice prin care se constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti, cursurile de pregătire profesională au nivelul de calificare I și se desfăşoară la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui pe o perioadă de 360 ore, timp în care participanţii dobândesc, de la specialişti cu experienţă în domeniul agricol, cunoștinţe necesare calificării pentru care au optat.

Astfel, de la începutul anului și până la data de 16.05.2019, un număr de 134 cursanți au fost înscriși la cursurile de formare profesională, din care 68 au devenit absolvenţi cu Certificat de calificare profesională pentru meseriile de Apicultor (31), Tractorist (11), Lucrător în cultura plantelor (12), Lucrător în creşterea animalelor (14) iar 66 cursanţi continuă cursurile de calificare profesională în apicultură (14), legumicultură (38) şi pomicultură (14).

Preţul unui curs de formare profesională este de 400 lei. Pentru persoanele interesate în obţinerea unei calificări în domeniul agricol, menţionăm faptul că perioada de înscriere va continua până la formarea claselor cu numărul maxim de cursanţi.