Concurs de încadrare din sursă externă, în sistemul penitenciar

Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 1  post de ofițer tehnologia informației, dar și posturi de psiholog, educator, asistent social și preot.

Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 1  post de ofițer tehnologia informației.

Dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar centru de concurs este Penitenciarul București-Rahova;

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul  de mai sus, de pe site ul Penitenciarului Vaslui:

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anexa-2-1-1.pdf

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anexa-nr.5-1-1.pdf

Etapă preliminară

– Testare psihologică pentru toți candidații;

– Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs:

  1. a) proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; b) interviul;
  2. c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 10.11.2020, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00–18.00, în zilele de marți și joi (cu excepția datei de 10.11.2020).

 Totodată, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 5 posturi de ofițer în cadrul sectorului reintegrare socială, astfel:

Ofițer psiholog – 2 posturi  – Centru de concurs – Penitenciarul Arad

Ofițer educator – 1 post – Centru de concurs – SNPAP Târgu Ocna

Ofițer asistent social – 1 post  – Centru de concurs Penitenciarul Mărgineni

Preot – 1 post – Centru de concurs Penitenciarul Mioveni

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul de pe site ul Penitenciarului Vaslui:

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/Anunt-1.pdf

Etapă preliminară

– Testare psihologică pentru toți candidații;

– Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs sunt:

  1. a)Interviul – pentru toate posturile;
  2. b)proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului – pentru toate posturile;
  3. c)proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, pentru posturile

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/Anexa-2.pdf

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/Anexa-nr.-3-1.pdf

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/Anexa-nr.5-1.pdf

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat complete, (cu excepția fișei medicale și a chitanței aferente taxei de concurs), la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Vaslui este 04 noiembrie 2020.