CJRAE Vaslui a aniversat 12 ani de existenţă printr-un Simpozion Naţional pe tema importanţei educaţiei incluzive

„Importanţa educaţiei incluzive în integrarea socio-profesională eficientă a elevilor/tinerilor cu nevoi speciale” a fost tema Simpozionului Nanţional desfăşurat joi, 27 decembrie, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Vaslui, eveniment care, potrivit Danielei Laic, directorul instituţiei, a marcat şi aniversarea a 12 de existenţă.

La manifestare au participat cadre didactice, logopezi, psihologi şcolari, dar şi invitaţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui: Monica Mustăţea-inspector pentru activități extrașcolare. Zoe Popescu-inspector pentru învăţământul preprimar, prof. Maria Ciulei-inspector pentru pentru învăţământ profesional.

Lucrările simpozionului au fost tipărite şi puse în pagini de carte, astfel încât atât cei prezenţi, dar şi cei care doresc modele de bună practică în domeniu să se poată documenta în acest sens.

„M-am uitat în carte şi am descoperit lucrări ale multor colege, am văzut multe informaţii, am văzut explicat chiar şi fenomenul de bullyng ( fenomen care promovează un comportament violent în rândul copiilor-n.r.), faţă de care noi încă avem neclarităţi, şi cred că ar trebui ca această carte să fie în fiecare  bibliotecă şcolară. Este mare nevoie de ajutor, de sprijin, de informaţie în lucrul cu copiii cu nevoi speciale”, a spus prof. Zoe Popescu.

„Pe finalul săptămânii trecute a fost emis un Ordin privind prevenirea bullyng-ului în unităţile de învăţământ, despre acest aspect vom vorbi mai mult în perioada următoare, pentru că noi, celor de la CJRAE, suntem răspunzători de promovarea acestui Ordin şi, în primul rând de respectarea lui. Veţi vedea că documentul nu vine să protejeze doar copilul , ci şi cadrul didactic şi trebuie bine susţinut nu numai în întâlnirile cu colegii , ci şi în cele cu părinţii şi cu elevii. Despre asta vom vorbi mai mult în perioada următoare. Astăyi dăm pilejul colegilor noştri să îşi prezinte lucrările”, a spus Daniela Laic.

De menţionat, lucrările din cadrul Simpozionului au fost structurate pe patru secţiuni: „Consiliere şi orientarea profesională”, „Educaţia specială.-o educaţie integrată prin centrele şcolare de educaţie incluzivă şi prin şcolile speciale”, „Pregătirea profesională şi integrarea socială” şi „Parteneriat eficient pentru egalitatea de şanse”.

Cadre didactice şi specialişti au prezentat tendinţe actuale în procesul de predare-învăţare, studii de caz, strategii de integrare, modele de bune practici, proiecte şi partenerite de succes.