ANUNȚ Aquavas – INFORMARE

Facturarea  consumului de apă se face  prin raportare la prevederile art.31.  alin 7 pct. b din ,,Legea serviciului de alimentare cu apa si  de canalizare nr. 241/2006,” republicată, care stipulează în mod expres că:

,,7) Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:

    a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;

    b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual;’’