Anunț  finalizare proiect

 

 

 

 

 

 

 

 11 octombrie 2021 

 

Anunț privind finalizarea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgentă nr.130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar din fonduri externe nerambursabile”, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19 

 

 VIOGEO TRANS S.R.L., anunță finalizarea proiectului cu titlul ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI VIOGEO TRANS S.R.L.” proiect  nr. RUE 4593 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

 Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE CLUJ IAȘI, respectiv M2-4593 din 08-04-2021. 

 Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității firmei VIOGEO TRANS S.R.L. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni; 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor. 

 Valoarea proiectului este de 68,067.81 RON (valoarea totală) din care: 59,189.4 RON grant și  8,878.41 RON cofinanțare. 

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 Persoană de contact: 

Nume, prenume 

GRIGORE VIOLETA, 

0754218544/viogeotrans@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

11 octombrie 2021 

 

Anunț privind finalizarea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgentă nr.130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar din fonduri externe nerambursabile”, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19 

 

 

VIOGEO TRANS S.R.L., anunță finalizarea proiectului cu titlul ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI VIOGEO TRANS S.R.L.” proiect  nr. RUE 4593 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

 

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE CLUJ IAȘI, respectiv M2-4593 din 08-04-2021. 

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității firmei VIOGEO TRANS S.R.L. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni; 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor. 

 

Valoarea proiectului este de 68,067.81 RON (valoarea totală) din care: 59,189.4 RON grant și  8,878.41 RON cofinanțare. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 

Persoană de contact: 

Nume, prenume 

GRIGORE VIOLETA, 

0754218544/viogeotrans@gmail.com