Anunț angajare Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui

Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în data de  02.11.2021 ora 1000 proba scrisă iar interviul va avea loc în maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea  funcţiilor de execuție în regim contractual vacante de:

  • Muncitor calificat 1 post (1 normă) – în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Serviciul Beneficii de Asistență Socială și Servicii Sociale – Adăpost temporar de noapte, cu următoarele condiţii specifice:

– studii medii, liceu/școală profesională, dovedite cu  certificat de absolvire;

– certificat de integritate comportamentală;

– obiectul activității ( asigură întreținerea și curățenia în cadrul adapostului);

– fără vechime în muncă;

Bibliografia stabilită pentru concurs se găseşte pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 22.10.2021 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Vaslui, demisol,  camera 8, orele 1200-1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 1200-1600 la  Compartimentul  Resurse Umane,  camera 8 sau la telefon 0235310999 interior 172.