ANUNŢ Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui

Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în 12.07.2022 ora 1000 proba scrisă iar interviul va avea loc în maxim patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea  funcţiilor de execuție în regim contractual vacante de:

  • Asistent medical principal -1 post în cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Asistenţă Medicală școlară,  cu următoarele condiţii specifice:

              – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/  sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărarii Guvernului nr.797/1997;

            – certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

            – asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical – valabilă;

            – certificat de obţinere a gradului  principal;

            – avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil în anul 2022;

            – adeverință  OAMGMAM;

            – 5 ani vechime în specialitate.

  •  Asistent medical debutant – 1 post în cadrul Direcției de Asistență Socială – Birou servicii sociale persoane vârstnice –  Compartiment monitorizare și management de caz,  cu următoarele condiţii specifice:

   –  diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/  sau diplomă de studii postliceale       prin echivalare conform Hotărarii Guvernului nr.797/1997;

         – certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

         – asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical – valabilă;

         – avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil în anul 2022;

         – adeverință  OAMGMAM;

         – fără vechime în specialitatea studiilor.

  • Medic  – 2 posturi (1/2 normă) cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Asistenţă Medicală școlară,  cu următoarele condiţii specifice:

Bibliografia stabilită pentru concurs se găseşte pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 30.06.2022 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Vaslui, demisol, camera 11, orele 1200-1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Resurse Umane, camera 11 sau la telefon 0235310999 interior 411.