Anunț DAS Vaslui

Direcția de Asistență Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în data de 04.10.2022 ora 1000 proba scrisă  iar interviul va avea loc în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul situat în str. Spiru Haret nr. 2, camera 301, pentru ocuparea  funcțiilor de execuție în regim contractual vacante de:

  • v Şef serviciu II – 1 post în cadrul Direcției de Asistență Socială – Serviciul Asistenţă Socială acordată persoanelor socio-dependente,  cu următoarele condiții specifice:

              – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramurile: științe economice – specializare economie, științe juridice, științe administrative și sociologie – specializare asistență socială.

              – studii universitare de master pentru studii universitare tip Bologna conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (diplomă de absolvire sau licența absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, este echivalată cu diploma de studii universitare de master în specialitate);

            – minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe data de 23.09.2022 la sediul Direcției de Asistență Socială Vaslui, str. Spiru Haret nr. 2 , demisol, camera 11, de luni până joi, între orele 1200-1600, vineri orele 800– 1330 la  Compartimentul  Resurse Umane .

Bibliografia stabilită pentru concurs se găsește pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

               Relații suplimentare se pot obține de luni până joi, între orele 1200-1600, vineri orele 0800– 1330, la  Compartimentul  Resurse Umane, camera 11 sau la telefon 0235310999 interior 411.