ANUNȚ AQUAVAS – INFORMARE

Informăm utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare că Operatorul Regional de apă AQUAVAS  NU facturează persoanelor fizice și Asociațiilor de proprietari tariful  pentru preluarea apei pluviale.

Așadar, cantitățile de apă meteorică (apa de ploaie) nu influențează in niciun mod  obligațiile de plată către AQUAVAS ale utilizatorilor – persoane fizice și Asociații de proprietari.