Agricultura vasluiană, la raport

“Anul agricol 2018-2019 a început destul de greu, în contextul în care la declanşarea campaniei de semănat a culturilor de toamnă, deficitul de apă din sol era foarte accentuat la nivelul judeţului Vaslui”, a declarat Gigel Crudu, directorul Direcţiei Agricole Judeţene Vaslui, în cadrul unei conferinţe de presă, în cadrul căreia a făcut un bilanţ al anului agricol 2018-2019

Potrivit acestuia, lucrările agricole de arat şi de pregătire a terenului pentru însămânţarea culturilor s-au efectuat cu mare dificultate generând astfel, costuri suplimentare la achiziţia combustibilului şi a pieselor de schimb. Pe de altă parte, lipsa apei din sol a impiedicat producătorii agricoli să pregătească terenul în condiţii optime pentru semănat.

Cu toate acestea, suprafaţa totală însămânţată în toamnă a fost de 87.646 ha, respectiv 30% din suprafaţa arabilă de 292.300 ha, din care grâu 61.521, rapiţă 18.956, orz 4.765, orzoaică 487 ha.

După semănat, gradul de răsărire al culturilor la intrarea în iarnă a fost destul de scăzut astfel că, procentul de răsărire a fost 48% la rapiţă, 53% la grâu, 69% la orz şi 58% la orzoaică. Prin urmare, cea mai mare parte a culturilor agricole au rasarit in lunile de primavara ale acestui an.

Ulterior, lunile mai și iunie au fost bogate în precipitaţii refăcându-se rezervă de apă în sol și asigurând astfel condiţii optime de creștere și dezvoltare a culturilor din judeţ.

Ȋn baza informaţiilor transmise de fermierii vasluieni, campania de recoltare a culturilor de toamnă, care a debutat în data de 24 iunie și s-a finalizat în jurul datei de 15 august 2019, reliefează faptul că rezultatele obţinute de fermieri, per ansamblu, sunt mai mari faţă de anul precedent datorită condiţiilor meteorologice favorabile în sensul că, în ultimele trei luni din perioada de vegetaţie, precipitaţiile înregistrate în judeţul nostru au fost peste media multianuală determinând în acest fel condiţii optime de creștere și dezvoltare culturilor.

De remarcat faptul că rezultatele obţinute în agricultura vasluiană se datorează, în primul rând, fermierilor ca urmare a investiţiilor pe care aceștia le fac, în continuu, în fermele proprii atât prin achiziţia de tehnică agricolă performantă,  utilizarea seminţelor cu valoare genetică ridicată, folosirea îngrășămintelor chimice dar și prin respectarea verigilor tehnologice.

Nu în ultimul rând, un factor foarte important care necesită să fie precizat este cel al acordării avansului la subvenţiile în agricultură, începând cu data de 16 octombrie 2018. Acordarea acestor subvenţii, în avans și de-a lungul perioadei de vegetaţie, asigură producătorilor resursele financiare necesare pentru plata furnizorilor de combustibil, îngrășăminte chimice, seminţe, etc., fără a fi nevoiţi să contracteze credite pentru capitalul de lucru.

Menţionăm faptul că, o centralizare completă privind suprafeţele recoltate și producţiile obţinute în judeţul Vaslui se va putea întocmi și comunica în luna decembrie 2019, odată cu întocmirea Raportului statistic AGR 2B.

Potrivit acordului de colaborare, încheiat între I.N.S și M.A.D.R, direcţiile agricole au obligaţia de a întocmi Raportul statistic AGR 2B, la nivelul fiecărui judeţ, în baza centralizării informaţiilor rezultate din chestionarele difuzate și primite de la fiecare agent economic precum și de la nivelul primăriilor, pentru terenurile care aparţin consiliilor locale și producătorilor agricoli individuali.

Ţinând cont de faptul că procesul de producţie în agricultură are loc în câmp, culturile și plantaţiile sunt supuse riscurilor atmosferice astfel că, în acest an agricol, suprafaţa totală afectată a fost de 6.371 ha din care 3.525 ha au fost afectate de inundaţii, băltiri, exces de umiditate, 2.761 ha de grindină și 85 ha de îngheţul târziu de primăvară.

Subliniem faptul că, începând cu anul 2019, producătorii agricoli sunt susţinuti financiar de către M.A.D.R, prin intermediul A.F.I.R, în sensul că li se restituie până la 75% din prima de asigurare a culturilor agricole, un element foarte important pentru gestionarea riscurilor la nivelul fermelor agricole.

De asemenea, o pârghie foarte importantă în diminuarea pierderilor, la îndemâna fermierilor individuali sau organizaţi în I.I., A.F. și/sau PFA, este reprezentată de reducerea impozitului pe norma de venit, în situaţia în care se manifestă fenomene naturale care generează pierderi culturilor și/sau plantaţiilor agricole.

 

Campania de recoltare a culturilor de primăvară

La nivelul judeţului Vaslui, suprafaţa ocupată cu aceste culturi de primăvară este de 160.311 ha, din care porumb 96.047 ha, floarea soarelui 56.146 ha, sorg 310 ha, soia 1.108 ha, tutun 6 ha, sfecla de zahăr 254 ha, cartofi 1.392 ha, legume 5.048 ha și restul alte culturi.

Până în prezent, suprafaţa recoltată este de 2.554 ha, respectiv 5% din suprafaţa în cultură.

Ȋn ceea ce privește campania de însămânţări pentru culturile de toamnă, potrivit informaţiilor colectate de la fermieri, suprafaţa estimată a se însămânţa este de 88.950 ha, din care 62.380 ha grâu, 18.464 ha rapiţă, 5.071 ha orz, 1.900 ha plante de nutreţ, legume 467 ha, 344 ha triticale și 324 ha orzoaică de toamnă.

Până la această dată, suprafaţa totală semănată este de 9.801 ha din care 9.782 ha cu rapiţă și 19 ha cu plante de nutreţ.

Din nefericire se repetă aceeași situaţie ca în aceeași perioadă a anului trecut în sensul că, deficitul de apă este destul de mare motiv pentru care ritmul de însămânţare a rapiţei este destul de lent și există premisele ca unii producători să-și diminueze suprafeţele estimate a fi semănate sau chiar să renunţe la această specie în structura culturilor stabilite.

 

 • Programul de susţinere a produsului tomate pentru anul 2019

 

În conformitate cu prevederile HG 107/2019 privind Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate în anul 2019, împreună cu modificările şi completările ulterioare, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui au fost înregistrate 109 cereri de înscriere în Programul guvernamental, reprezentând persoane fizice care deţin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale şi societăţi comerciale.

Pentru prima perioadă de valorificare (Ciclul I), respectiv 1 ianuarie – 15 iunie 2019 inclusiv, 62 de legumicultori au îndeplinit condiţiile de eligibilitate mentionate in actul normativ şi au beneficiat de încasarea ajutorului de minimis in valoare de 13.991,40 lei/an.

Suma totală virată de către D.A.J Vaslui în conturile bancare ale legumicultorilor a fost de 867.466,80 lei.

Până la această dată, cei 62 de producători de tomate au comercializat în pieţele vasluiene şi cele limitrofe, o cantitate de 520.347 kg de tomate din care, în sistem en detail – vânzare directă cantitatea de 178.411 kg iar în sistem en gross 341.936 kg tomate.

Menţionam faptul că, 47 de producători agricoli din numărul total de cereri de înscriere și-au exprimat opţiunea valorificării cantităţii minime de 2.000 kg tomate (2kg/mp) în cea de-a doua perioadă (ciclul II), respectiv 1 noiembrie – 20 decembrie 2019 inclusiv.

Programul guvernamental de sprijin pentru tomate cultivate în spații protejate se află în al treilea an de implementare şi are scopul de a asigura necesarul de consum intern de tomate din producţia autohtonă începând cu luna noiembrie şi până în luna mai inclusiv.

 

 • Programul de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

Conform prevederilor din Hotărârea nr. 57 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, perioada de înscriere a crescătorilor de animale în Registrul unic pentru accesarea programului pentru anul 2019 s-a încheiat în data de 28 martie 2019.

În acest sens, Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui a primit şi înregistrat în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii un număr total de 125 cereri a crescătorilor de ovine locali, respectiv 110 persoane fizice care deţin atestat de producător, o persoana fizică autorizată, 13 întreprinderi individuale  şi o staţiune de cercetare, din care un număr de 20 au depus documente justificative de valorificare a lânii către un centru de colectare sau un intermediar agreat – în baza unui contract comercial, însumând astfel o cantitate totală de 37.660 kg lână astfel: 1.250 kg din rasa Ţigaie, 28.871 kg din rasa Merinos şi 7.539 kg lână din alte rase.

Subliniem faptul că, în vederea obţinerii ajutorului de minimis pentru lâna valorificată, reprezentanţii Direcţiei pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui desfǎşoară o serie de acţiuni de informare referitoare la obligaţia valorificării lânii pâna la data de 30 septembrie 2019 iar depunerea documentelor justificative sa se realizeze până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv.

De asemenea, precizăm faptul că, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 523 / 2019 pentru modificarea şi completarea H.G.  nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, valoarea sprijinului financiar acordat în anul curent este de 2 lei / kg pentru lâna comercializată.

 

–           Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014

 

Conform prevederilor  Legii   nr. 145 din 21 octombrie 2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, pentru exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice, este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria fermă/gospodărie.

În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care trebuie să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare în pieţele agroalimentare trebuie să fie de minimum 40% din totalul spaţiilor de comercializare existente.

Temporar, în perioada decembrie – martie, în situaţia nesolicitării şi neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi comercianţilor, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.

În acest sens, urmare a verificărilor efectuate de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui în anul curent, în toate pieţele agroalimentare din judeţul Vaslui, s-a constatat că procentul de alocare al spaţiilor de vânzare din total spaţii de comercializare existente, respectă cerinţele legale, astfel:

 1. Consiliul Local al Municipiului Vaslui – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

Direcţia Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare Vaslui – Piaţa Agroalimentară CENTRALĂ Vaslui – Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare este de  56,70% din total spaţii de comercializare existente.

 1. Consiliul Local al Municipiului Vaslui – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

Direcţia Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare Vaslui – Piaţa Agroalimentară TRAIAN Vaslui – Procentul de alocare al spaţiilor de vânzare este de  55,12% din total spații de comercializare existente.

 1. Consiliul Local al Municipiului Barlad – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD – Direcţia Administrare Pieţe, Parcări, Cimitire – Procentul de alocare al spaţiilor de vânzare este de 48,70% în Piaţa Agroalimentară “SF.ILIE”  şi 68,96% în Piaţa Agroalimentară “MICĂ” din municipiul Bârlad, Jud. Vaslui, din total spaţii de comercializare existente.
 2. Consiliul Local al Municipiului Husi – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI – Centrul Public de desfacere – Piaţa Agroalimentară Huşi – Procentul de alocare al spaţiilor de vânzare este de 76% din total spaţii de comercializare existente.
 3. Consiliul Local al Orasului Negresti – PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI, Jud. Vaslui

Piaţa Agroalimentară – piaţă provizorie, în aer liber, datorită lucrărilor de construcţie /modernizare, cu un nr. total de 50 tarabe, iar procentul de alocare al spaţiilor de vânzare este de  80%.

 • Cursuri de pregătire profesională 2019

D.A.J. Vaslui este autorizatǎ de cǎtre Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui sǎ organizeze cursuri de formare profesionalǎ pentru urmǎtoarele meserii:

 • Apicultor;
 • Legumicultor;
 • Tractorist agricol;
 • Lucrǎtor în cultura plantelor;
 • Lucrǎtor în creşterea animalelor;

Cursurile de pregătire profesională au nivelul de calificare I şi se desfăşoară la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui pe o perioadă de 360 ore, timp în care participanţii dobândesc, de la specialişti cu experienţă în domeniul agricol, cunoştinţe necesare calificării pentru care au optat.

Astfel, de la începutul anului şi până la data de 29.08.2019, un număr de 189 cursanţi au fost înscrişi la cursurile de formare profesională, din care 114 au devenit absolvenţi cu Certificat de calificare profesionalǎ pentru meseriile de Apicultor – 45, Legumicultor – 23, Tractorist -11, Lucrător în cultura plantelor -12, Lucrător în creşterea animalelor- 14, Pomicultor  – 9, in timp ce 75 cursanţi sunt inscrisi pentru cursurile de calificare profesionalǎ în apiculturǎ- 7, legumiculturǎ – 4, pomiculturǎ – 2, Tractorist – 42, Lucrător în creșterea animalelor – 12 şi  lucrători în cultura plantelor – 8.

Precizăm faptul că în data de 8 septembrie 2019 se va deschide la sediul Societăţii Agricole Agroind Berezeni, cursul de pregătire profesională format din 30 de cursanţi (23 salariaţi firmă).

În ceea ce privesc cursurile de instruire profesională efectuate în vederea îmbunătăţirii implementării proiectelor derulate prin P.N.D.R 2014-2020, respectiv Măsurile 1.0 şi 1.1, de către beneficiarii eligibili, precizăm faptul că în cadrul D.A.J Vaslui – Compartimentul de formare profesională, promovare şi elaborare proiecte – s-au înscris un numǎr de 10 cursanţi, iar pentru  sM 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri și sM 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici, un număr de 14. Preţul unui curs de formare profesională este de 400 lei iar al unui curs de instruire profesionala este de 150 lei.

 

 • Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

 

Prin Legea nr. 195 din 20 iulie 2018 a fost aprobata schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor, prin investiţii atat pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare dar si pentru reproducţie în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi, denumite în continuare locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

Astfel, ajutorul de stat se acordă pentru pentru reproducţie şi pentru locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare următorilor beneficiari, crescători de suine, care desfăşoară activităţi de reproducţie şi/sau creştere şi/sau îngrăşare a suinelor.

În acest sens, la Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui s-a primit şi înregistrat o cerere de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Astfel, potenţialul beneficiar înregistrat a depus proiectul în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru mărirea capacităţii fermei existente cu 404 locuri noi de cazare pentru suine. Ȋn baza informaţiilor procesate, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.848.300 euro fără TVA din care 1.478.640 euro reprezintă ajutorul de stat.

 

 • Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

 

De asemenea, în baza Legii nr. 227 din 1 august 2018, Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol reprezinta schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie în sectorul avicol prin investiţii pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere noi sau investiţii pentru cele aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare ori investiţii pentru cele aflate în conservare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

În ceea ce privește înscrierea crescătorilor din sectorul avicol în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere, la nivelul D.A.J Vaslui au fost înscrişi 3 potenţiali beneficiari pentru o valoare totală a proiectelor în suma de 8.965.040 euro fara TVA din care 4.474.232 euro reprezinta ajutorul de stat.

Avize Consultative

 

Conform Legii  nr. 145 din 21 octombrie 2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui a emis un număr de 1.650 de avize consultative pentru exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice, preponderent fiind în sectorul legumicol.

Ȋn acest sens, localităţile reprezentative în domeniul legumicol este reprezentat de  Ivești, Pogonești, Coroiești, Solești, Stănilești și Huși.