A început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu o experienţă de șase decenii în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere, pentru anul academic 2020-2021, un număr de 4100 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, din care 949 locuri finanţate de la buget pentru licenţă și master, incluzând locuri pentru cetățenii români, pentru românii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, candidații din sistemul de protecție socială, domenii prioritare şi românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Înscrierea la cele 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii se face anul acesta doar online, accesând platforma www.admitere.ub.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultăților, de luni până vineri, în intervalul 09:00-15:00 și sâmbătă de la 09:00-12:00. Perioada de înscriere la studiile universitare de licență și master este 6-30 iulie 2020, pentru toate cele 5 facultăți, iar taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Prin cele 35 de programe de studii universitare de licenţă și 27 de master, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acoperă aria domeniilor şi specializărilor cerute de piaţa forţei de muncă din zona centrală a Moldovei. Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în acelaşi domeniu sau în domenii conexe acreditate.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 100 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, peste 1700 burse de performanță, merit și de ajutor social. Studenții beneficiază de stagii de practică şi internship, cazare în căminele universităţii, servirea mesei la Restaurantul Universităţii, posibilitatea de documentare şi studiu la Bibliotecă, tabere studenţeşti gratuite la mare şi la munte. De asemenea, studenţii pot acumula experienţă prin practică la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV şi își pot dezvolta abilitățile de dezvoltare personală prin implicarea în  activităţile de voluntariat și cele extra-curriculare.

Pentru studiile universitare de doctorat și conversie profesională se vor publica informații în luna august deoarece admiterea se va organiza în luna septembrie 2020.

Universitatea a pus dispoziţia candidaţilor două linii telefonice deschise: 0787 539 061; 0234 534.712 şi două platforme: admitere.ub.ro şi arp.ub.ro, care oferă informaţii complete despre admitere.