2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui sărbătorește Ziua Mondială a Zonelor Umede, la data de 2 februarie, cu scopul conștientizării publicului privind rolul vital al zonelor umede pentru oameni și întreaga planetă. Această dată marchează adoptarea Convenţiei asupra zonelor umede la 2 februarie 1971, în oraşul Iranian Ramsar de pe ţărmurile Mării Caspice.

Tema din acest an este: “Importanţa zonelor umede pentru oameni și natură” și evidențiază importanța acțiunilor care asigură conservarea și utilizarea durabilă a zonelor umede. Campania globală de anul acesta își propune să mobilizeze investiții și acțiuni pentru a salva zonele umede ale lumii și a le restaura pe cele pe care le-am degradat

Aproape 90% din zonele umede ale lumii au fost degradate pânâ în prezent și pierdem zonele umede de trei ori mai repede decât pădurile. Cu toate acestea, zonele umede sunt ecosisteme extrem de importante, deoarece contribuie la conservarea biodiversității, asigură resurse de apă dulce și hrană, oferă protecție împotriva hazardelor și pot fi valorificate ca destinație de ecoturism, etc. 

Cele mai cunoscute zone umede din județul Vaslui sunt bazinele hidrografice ale râurilor Prut şi Bârlad care ocupă o suprafaţă de 5606 km2, cuprinzând 70 de acumulări permanente, nepermanente, poldere şi amenajări agropiscicole, cu un volum de 365 mil. mc. Ariile naturale protejate cu caracter de zone umede din județul Vaslui sunt: ROSCI0213 Râul Prut, ce se suprapune peste ROSPA0168 Râul Prut şi ROSPA0130 Mâţa – Cârja – Rădeanu,ROSCI0335 Oşeşti-Bârzeşti, ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei, ce se suprapune peste ROSPA0159 Lacurile din jurul MăscureiROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului, ce se suprapune pesteROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului, ROSPA0162 Mânjeşti şi ROSPA0170 Valea Elanului.

Pentru a marca Ziua Mondială a Zonelor Umede 2022Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui va desfășura activități educative cu tema: „Importanţa zonelor umede pentru oameni și natură”în unitățile de învățământ partenere din județul Vaslui.