Secretarul de Stat Andrei Alexandru alături de matematicieni de elită ai României

În modernul cămin cultural de la Pădureni, în prezența oficialităților locale și guvernamentale a avut loc deschiderea Taberei Naționale de Matematică pentru elevii cu premii la olimpiadele naționale de matematică. Matematicieni de renume, precum președintele Societății de Științe Matematice, prof. univ. dr. Radu Gologan, redactorul-șef adjunct al Gazetei Matematice, Marius Perianu sau decanul Facultății de Informatică a Universității “Alexandru Iona Cuza din Iași”, prof. univ. dr. Adrian Iftene, dar și profesori de elită de la școlile și liceele vasluiene, au luat parte la eveniment.

Prezent la ceremonia de deschidere, secretarul de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Andrei Alexandru, a evidențiat importanța investițiilor în cercetare și inovare în vederea asigurării unei creșteri economice sustenabile, dar și necesitatea adoptării unor măsuri pentru păstrarea în țară a resursei umane înalt specializate. Acesta și-a prezentat mesajul în dublă calitate, cea de matematician și cea de demnitar. Ca matematician, Andrei Alexandru a absolvit cursurile liceului Mihail Kogălniceanu din Vaslui, apoi pe cele ale facultății de matematică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu media generală 10. Doctoratul l-a finalizat în Academia Română unde activează în prezent ca cercetător senior. Rezultatele sale de cercetare au fost publicate în zeci de cărți și jurnale de prim rang la nivel mondial și au constat în principal în descrierea unei teorii axiomatice a mulțimilor care face posibilă modelarea discretă a structurilor algebrice infinite.

Din poziția de secretar de stat pentru cercetare, Andrei Alexandru a prezentat principalele sale realizări și proiecte viitoare, punând accent pe acele programe dedicate tinerilor cercetători.

Astfel acesta a coordonat în anul 2022 elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (care, după cum a precizat, este parte a unei condiții favorizante pentru accesarea fondurilor europene pe programele de coeziune POCIDIF, POR și POS) și a
Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022 – 2027, care cumulează instrumentele de finanțare competitivă a cercetării. Grație acestor acte normative, bugetul Ministerului Cercetării a fost majorat cu 70% in 2023 față de execuția bugetară din 2022 și au fost recent lansate mai multe competiții de proiecte de cercetare. Dintre acestea, secretarul de stat a amintit.
“Proiecte de Cercetare Exploratorie” prin care se urmărește stimularea excelenței în cercetarea științifică fundamentală și de frontieră,
“Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente” prin care se urmărește păstrarea în țară a tinerilor de excepție, programele de premii și burse Henri Condă pentru stimularea elevilor și studenților cu rezultate foarte bune la competițiile tehnico-științifice și “Gala Cercetării” prin care vor fi acordate 11 premii a câte 300.000 lei fiecare cercetătorilor cu realizări excepționale în diverse domenii de activitate. De asemenea, demnitarul a anunțat că va avea în vedere lansarea unor competiții pentru stimularea parteneriatelor public – privat în scopul realizării transferului rezultatelor cercetării în economia reală și a obținerii creșterii economice prin inovare.

Totodată, Andrei Alexandru, în calitate de coordonator al Componentei 9 a PNRR, a precizat că in 2022 a reușit să lanseze toate investițiile aferente acestei componente pentru care ministerul cercetării a fost coordonator și a punctat două dintre acestea. Prin investiția 8, cu buget de 168.000.000 de euro s-a urmărit susținerea constituirii unor grupuri de cercetare mixte, formate din cercetatori români și cercetători străini înalt specializați, ale căror rezultate să aducă plus valoare în societate și economie.
Prin investiția 5 s-a reușit crearea unor centre de competențe în parteneriat public – privat în domenii de cercetare cu puternic caracter aplicativ asociate celor 5 misiuni ale UE în Horizon Europe. Astfel au fost constituite centre de competență în domenii precum Cancer, Adaptarea la Schimbările Climatice, Orașe Inteligente, Oceane Sănătoase și Sănătatea Solului și a Alimentelor, realizând un jalon PNRR.

În final, Andrei Alexandru a precizat că s-a reușit setarea unei Agende Strategice de Cercetare prin care să fie finanțată generarea de soluții inovatoare pentru probleme concrete ale societății, susținând cercetarea, inovarea și transferul tehnologic în domenii de interes precum tehnologii cuantice, Inteligență artificială, sisteme autonome, producția de energie prin hidrogen, securitate cibernetică, digitalizare, mediu, schimbări climatice sau sănătate (cu precădere genomica).