Un nou caz pozitiv de pestă porcină africană la mistreț, depistat la Râșești

Prefectul Mircea GOLOGAN a convocat astăzi, 10.03.2020, la solicitarea D.S.V.S.A. Vaslui, Centrul Local de Combatere a Bolilor ( CLCB) – județul Vaslui, care a aprobat Programul de măsuri în confirmare pentru combaterea Pestei Porcine Africane ( PPA) la mistreți – pe raza Fondului de Vânătoare nr. 23 Duda Râșești, județul Vaslui.

Pe data de 07 martie în jurul orei 17:00, pe raza Fondului de Vânătoare nr. 23 Duda Râșești din județul Vaslui, a fost găsit un cadavru de porc mistreț, femelă de 5 ani. Cadavrul a fost afluit la L.S.V.S.A. Vaslui în vederea recoltării de probe pentru supraveghere PPA și PPC. Probele recoltate au fost expediate pentru a fi examinate în scop de diagnostic la L.S.V.S.A. Iași și în urma primirii buletinului de analiză B.A. 10661/ 09.03.2020 înregistrat la D.S.V.S.A Vaslui cu numărul 5132/ 09.03.2020, rezultatul a fost pozitiv în ceea ce privește identificarea genomului virusului pestei porcine prin Real Time PCR, pentru o femelă mistreț.  Imediat, s-au aplicat măsurile de control specifice stabilite prin Manualul operațional pentru Pestă Porcină Africană la mistreți și planul de măsuri specific acestei situații, urmând a se  întocmi ancheta epidemiologică și Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciune de Pestă Porcină Africană.

În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: 23 Duda Râșești ( SC Act Sportiv Condorul SRL ), 22 Valea Teiului (Direcția Silvică Vaslui), 24 Pogănești ( AJVPS ), 31 Dobrina (Direcția Silvică Vaslui ).

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și zona tampon):
1) Organizarea de vânători la pândă ( prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire, fără gonaci și câini de vânătoare) pentru întregul efectiv de mistreți aflați în zona afectată;
2) Vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat;
3)Toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic;
4) Recoltarea probelor de la mistreţii împuşcaţi sau găsiţi morţi se va face de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, în condiţii de biosecuritate;
5)Interzicerea circulației animalelor domestice prin perimetrul pădurilor, inclusiv transhumanța;
6) Instituirea de măsuri de avertizare prin aplicarea în locuri cât mai vizibile de postere colorate cât mai intens, cu textul: „Intrarea interzisă! Suspiciune pestă porcină africană la mistreți!”;
7) Intensificarea controalelor în trafic prin organizarea de filtre rutiere pentru prevenirea circulației necontrolată a suinelor, a produselor din carne de porc, cât și a altor specii de animale domestice.

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată
La nivelul acestor localități (Huși, Drânceni, Duda Epureni, Stănilești) se instituie următoarele măsuri:
1) Efectuarea unui recensământ al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile;
2) Toti porcii din exploatații să fie izolați, ținuți în adăposturile lor, iar porcii sălbatici să nu ia contact cu niciun produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.

“Întrucât mistrețul reprezintă un potențial rezervor al virusului Pestei Porcine Africane, fapt confirmat de apariția acestor cazuri în ultima perioadă, ceea ce poate duce la transmiterea prin diverși vectori la porcii domestici din gospodăriile populației, facem apel din nou, pe această cale la cetățeni, crescătorii de porcine, să anunțe de urgență medicul veterinar în situația în care apar modificări în statusul de sănătate al porcinelor din gospodăriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor”, se solicită într-un comunicat emis de Prefectura Vaslui.

Pe fiecare fond de vânătoare din zona afectată se va realiza catagrafia efectivului de mistreți și prădători. Paznicii de vânătoare vor efectua patrulări zilnice, pentru a depista porci mistreți morți sau bolnavi.

Având în vedere dinamica evoluției virusului pestei porcine africane DSVSA Vaslui reamintește măsurile care trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA), după cum urmează:
Este permisă sacrificarea tradițională a porcilor crescuți în gospodăriile populației pentru consumul propriu dar, în cazul în care proprietarul de porcine constată modificări ale stării de sănătate a animalului, va anunța de urgență medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul Circumscripției Sanitare Veterinare de Asistență de pe raza teritorială respectivă, în vederea examinării antemortem sau post-mortem a animalului și a recoltării de probe ( dacă situația o impune), în vederea examinării de laborator.

Este obligatorie anunțarea medicului veterinar de liberă practică dacă:

a) înainte de sacrificare, apar unele modificări a stării de sănătate a animalului ( inapetență, febră, pielea se înroșește, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă sangvinolentă, diaree abundent sangvinolentă, etc.);

b) după sacrificarea animalului, există unele modificări ale organelor interne și anume: splină mult mărită de culoare roșie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii ( la nivelul limfonodulilor, seroaselor), acumulări de lichide în cavități, etc.
Precizăm că în cazul confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană la porcinele din gospodăriile populației care sunt identificate, proprietarii de porcine vor fi despăgubiți, în condițiile respectării legislației sanitar-veterinare.
Totodată atragem atenţia cetăţenilor că este interzis consumul cărnii de porc fără a fi efectuat examenul trichineloscopic al acesteia.

În acest scop sunt rugaţi să se prezinte la medicul veterinar cu probe de carne în vederea efectuării examenului trichineloscopic.
-achiziţionarea de porcine şi produse din carne provenite de la acestea să nu se facă de la persoane neautorizate şi fără documente sanitar- veterinare;
– intensificarea controalelor în vederea descurajării comerţului ilegal de porcine ( de către samsarii de porci ) şi produse provenite de la acestea;
– efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic în cazul sacrificărilor din gospodării pentru consum propriu;
– verificarea respectării normelor sanitar-veterinare privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
– interzicerea creşterii extravilane a porcilor (stâne, cantoane, societăţi agricole, alte clădiri dezafectate etc.).

Având în vedere evoluţia alarmantă a virusului pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Vaslui, DSVSA Vaslui împreună cu Instituţia Prefectului, face un apel către Direcția Silvică, A.J.V.P.S. și Asociațiile de vânători, către primari, consiliile locale şi către cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virusului şi recomandă să respecte cu stricteţe toate acţiunile impuse de autorităţile competente.

Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale.

Numărul de telefon al „Call Center”-ului ANSVSA este: 0800.826.787, adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro, iar la D.S.V.S.A. Vaslui, unde este organizat serviciu de permanenţă numărul de telefon este 0235421121, fax 0235 421278, e-mail : office-vaslui@ansvsa.ro şi poate fi apelat de către cetăţeni, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Această decizie a fost luată pentru a facilita cetăţenilor fie accesul la informaţii, fie pentru a sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor. Un alt motiv pentru organizarea serviciului este cel reprezentat de alerta privind creşterea nivelului de risc pentru pesta porcină africană.