Târg Educaţional pentru elevii claselor a VIII-a ( foto)

Liceele din judeţ şi cele militare, reprezentate de Centrul Militar Judeţean Vaslui, îşi expun în aceste zile oferta educaţională în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Târgului Educaţional, activitate de orientare şcolară şi profesională adresată elevilor care finalizează învătămantul gimnazial, organizată de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) , în perioada 5-6 aprilie.

Astfel, fiecare liceu a amenajat un stand de prezentare a ofertei educaţionale în unul din cele trei centre de care aparţine. Astfel, pentru centrul Vaslui, târgul are loc la sediul CJRAE,  liceele din zona Bârlad îşi prezintă oferta la târgul organizat la Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca

În cadrul Târgului, liceele îşi prezintă oferta profilurilor şi domeniilor de şcolarizare, dar  promovează şi condiţiile oferite în cadrul procesului educaţional, inclusiv prin reliefarea rezultatelor obţinute în cadrul concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

La Vaslui, în prima zi a târgului, au fost prezenţi reprezentanţii  a şapte licee, precum şi cei ai Centrului Militar, care şi-au prezentat oferta cătorva sute de elevi de clasa a VIII-a.  Iar ofertele au fost  nu numai diverse, ci şi adaptate cerinţelor actuale.

DSC_1050 Liceul “Ştefan Procopiu” rămâne  unitatea liceală cu cea mai bogată ofertă, oferind opţiuni atât pe filiera  teoretică, unde sunt şapte clase, pe cea tehnică, unde pentru anul şcolar viitor au fost aprobate 14 clase, dar şi cu şase clase pentru învăţământul profesional “ Ca noutate, venim cu clase de filologie  cu studiu intensiv în limba engleză, cu două clase de matematică-informatică, cu studiu intensiv al informaticii şi cu o clasă de ştiinţe ale naturii, cu studiu intensiv  engleză. Pe clasele de profesională, am introdus în acest an  calificarea de lucrător hotelier. Şcoala noastră oferă condiţii moderne de studiu: avem laboratoare dotate corespunzător, reţele de calculatoare performante, bibliotecă, ateliere, o bază sportivă modernă. În cadrul Proiectelor Erasmus +  oferim stagii de pregătire în unităţi şcolare de prestigiu din Europa, avem posibilitatea să le oferim elevilor noştri condiţii moderne de cazare şi masă, dar şi diverse tipuri de burse: “Bani de Liceu”, burse profesionale sau burse de performanţă, de merit, de studiu sau de ajutor social. Performanţele noastre se reflectă în rezultatele obţinute în anul precedent la  Bacalaureat, precum şi în numărul mare de elevi calificaţi la olimpiadele naţionale şi la diverse competiţii de profil”, ne-au precizat cele trei cadre didactice prezente la standul liceului: Alina Popa, Mihaela Ivan şi Nicoleta Amancei.

DSC_1045 Liceulul Tehnologic ‘’Ion Mincu” este un al doilea liceu care le oferă absolvenţilor de clasa a VIII-a o paletă largă de specializări atât în învăţământul liceal , cât şi în cel profesional.  “Planul de şcolarizare pentru anul viitor cuprinde o clasă de ştiinţe sociale, pe  domeniul tehnic, specializare de  tehnician în construcţii şi lucrări publice, în domeniul resurse naturale, avem o specilizare de tehnician analize şi produse alimentare, iar în domeniul serviciilor, avem câte o clasă pe specializările organizator banqueting, specializare nou introdusă,  tehnician în gastronomie şi coafor stilist. Acestea sunt clasele de liceu, completate de  şapte clase de învăţământ profesional,  orientate pe calificarea în domenii  cerute pe piaţ㪠mecanic auto, zidar- pietrar- tencuitor/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, brutar- patiser, ospătar, cofetar, bucătar  sau frizer-coafor.  La învătămantul profesional de trei ani elevii beneficiază de o bursă profesională de 200 de lei pe lună pe care o primesc în condiţiile frecventării cursurilor, iar în ceea ce priveşte elevii care provin din mediul rural, noi le putem oferi cazare şi masă.  Avem condiţii de învăţare şi practică deosebite, iar unitatea noastră şcolară  derulează proiecte educaţionale europene care oferă posibilitatea unor stagii de practică în ţările partenere ”, ne-a precizat prof. Luminiţa Oatu, Consilier educativ la Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui.

DSC_1035 Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui  vine în acest an cu o ofertă la fel de tentantă ca şi în anii precedenţi. Astfel, dacă pe filiera teoretică elevii pot alege între specializările “clasice”, matematică-informatică,  ştiinţele naturii sau ştiinţe sociale, pe filiera tehnologică vine cu specializări economice unice în judeţŞ tehnician în activităţi economice,  tehnician în comerţ şi, pentru prima dată, tehnician în hotelărie.  “Avem specializări adaptate cerinţelor actuale, care le permit absolvenţilor să se integreze uşor pe piaţa muncii. Aceştia primesc la finalizarea studiilor certificate de competenţe profesionale, care le cerifică calificarea în domeniul respectiv.  Oferim condiţii de studiu în săli de clasă, laboratoare şi cabinete dotate după toate standardele, activităţile extraşcolare în care implicăm elevii noştri sunt diverse, mergând de la proiecte europene şi terminând cu diverse activităţi sportive, iar competenţa cadrelor didactice din cadrul  unităţii noastre se reflectă în rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade”, ne-a precizat prof. Daniela Popescu, directorul Colegiului “Anghel Rugină” Vaslui.

DSC_1060 Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui a venit la Tărgul educaţional nu numai cu o ofertă atractivă, ci şi cu o echipă de elevi  care se distingeau de colegii celorlalte licee prin ţinuta pe care o purtau cu mândrie. Anul acesta avem cţte două clase pe specializările  matematică-informatică, ştiinţele naturii, ştiinţe sociale şi filologie. Specific este faptul că toate specializările au cursuri intensive pe un domeniu sau pe o limbă străină.  Procentul de promovabilitate de 92,5% de la examenul de bacalureat din anul trecut,  cei 14 elevi calificaţi anul acesta la faza naţională a olimpiadele şcolare, premiile câştigate la diverse concursuri, activitatea şcolară extracurriculară a elevilor din liceul nostru, numărul mare al absolvenţilor care au fost admişi la diverse facultăţi,  constituie tot atâtea argumente pentru a-i convinge viitorii absolvenţi de gimnaziu să opteze pentru liceul nostru“, ne-a spus  Cristina Vântu, consilier şcolar la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui.

DSC_1069Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui şi-a prezentat oferta educaţională în care viitori elevi pot opta pentru specializări ca matematică-informatică (intensiv informatică),, ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale (bilingv limba engleză), ştiinţe sociale (intensiv limba franceză), filologie (intensiv limba engleză). Oferta a fost prezentată de actualii elevi ai Liceului care au încercat să le prezinte elevilor din ultimul an de gimnaziu oun tablou cât mai atractiv al vieţii de licean la LMK.

DSC_1055Liceul cu Program Sportiv  şi-a propus să facă patru clase: una de handbal, una de atletism, una de fotbal şi una mixtă. “Obiectivul nostru este de a-i ajuta pe tinerii sportivi să termine liceul, iar rezultatele obţinute în anii trecuţi la bacalaureat le-au permis elevilor noştri să urmeze studiile superioare. În ultima perioadă am îmbunătăţit considerabil condiţiile de antrenament şi studiu, astfel încât elevii unităţii noastre beneficiază de o baza de sport proprie, cu un teren fotbal cu  gazon sintetic şi instalaţie de nocturnă, de două  terenuri de fotbal gazonate, de un  teren de handbal bitumat, de o  pistă sintetică lineară de atletism, de o sala de sport ultramodernă, dar şi de transport cu microbuzul propriu. Sălile de clasă sunt dotate cu mijloace audio şi video, iar condiţiile oferite sunt la standarde înalte. Despre rezultate sportive obţinute este inutil să vorbim, deoarece acestea sunt multe şi cunoscute de cei pasionaţi de sport, dar sunt o dovadă că în liceul nostru se naşte performanţă”, ne-a spus Ramona Pavel, directorul Liceului cu Program Sportiv Vaslui.  

DSC_1040Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti,  şi-a prezentat oferta cu mândrie, chiar dacă arealul din care îşi selecţionează elevii este altul decît municipiul reşedinţă de judeţ. “ Ca unitate reprezentativă a învăţământului din zona de nord a judeţului Vaslui, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negreşti urmăreşte să formeze elevii astfel încât să fie capabili să se integreze socio-profesional sau să acceadă în învăţământul superior. Oferta  noastră se extinde atât pe filiera teoretică, unde avem clase de ştiinţe sociale, filologie, matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, dar şi pe filiera  tehnologică unde, ca noutate, menţionăm  reintroducerea unei clase de mecanic agricol, solicitată de agenţii economici din zonă”, ne spune prof. Lucian Sava.  De pe standul liceului nu lipsea revista “Als Ob”, rezultatul unui proiect derulat de liceenii  din Negreşti, , coordonaţi de profesorul de filosofie, poetul şi artistul Florin Onica, revistă de cultură şi artă, editată în condiţii grafice de excepţie, laureată a Concursului Național de Reviste Școlare. Tot aici, aflăm că  echipa de fresbee a liceului  va reprezenta România la  Campionatele Europene pentru Tineret din Ungaria, Debrecen, în luna iulie.

Liceul „Ştefan cel Mare” Codeşti a avut propria ofertă, cu 56 de locuri la profilul de filologie şi cu 28 DSC_1043de locuri  pe profil de mecanic agriccol, în cadrul învăţământului profesional de trei ani. „Avantajul urmării studiilor de liceu în mediul rural încep de la costurile de şcolarizare mai mici decât în mediul urban. Şi la liceul din Codăieşti sunt cadre didactice bine pregătite, iar procentul de admitere în învăţământul superior este de peste 50%. În unitatea noastră avem cabinete de informatică dotate cu calculatoare şi conectate la internet, un Centru de documentare şi informare, bibliotecă, un Club al Elevilor, o sală nouă de sport, dotată corespunzător. Elevii noştri sunt implicaţi în diverse proiecte naţionale şi internaţionale, iar unii dintre ei sunt înscrişi într-o asociaţie de tineret care desfăşoară diverse activităţi”, a precizat prof. Corina Dumitriu.

DSC_1073Centrului Militar Judeţean Vaslui, prezentate ofertele colegiilor militare din ţară şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a accede într-o astfel de unitate de învătământ. “Ca aspect general colegiul militar are trăsături comune cu un liceu cu aceeaşi specializare din cadrul Ministerului Educatiei şi Cercetării, deosebindu-se prin faptul că elevii sunt admişi în colegiu pe baza unor standarde specifice, după o selecţie riguroasă, iar pregătirea elevilor are ca finalitate admiterea în instituţiile militare de învăţăâmant universitar şi postliceal.  Educaţia se face în regim de internat  regimul de internat. Elevii care opteyă pentru un liceu militar, beneficiază de gratuitate în ceea ce priveşte manualele, rechizitele, sistemul de meditaţii şi consultaţii zilnice, la toate disciplinele, hrănirea, echiparea şi cazarea elevilor, cheltuielile de transport pentru vacanţe şi misiuni, asistenţa medicală şi psihopedagică. Anul acesta fiecare dintre cele patru licee militare din ţară oferă câte 120 de locuri, numărul locurilor pentru fete fiind egal cu numărul locurilor pentru băieţi”, ne-a preciyat lt. Col. Dan Osoianu, reprezentantul CMJ Vaslui.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.