Proiect de amploare al DGASPC Vaslui: trei locuințe protejate și un Centru de zi, în comuna Oltenești

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui a demarat acțiunile menite să ducă la decongestionarea centrelor pentru persoane adulte, aflate în subordine. Un pas în acest sens îl constituie implementarea  proiectului, ”Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, în valoare totală de   3,599,811.52 lei, în cadrul căruia vor fi înființate trei locuințe protejate și un centru de zi, în comuna Oltenești. 

Proiectul, lansat pe 21 decembrie, este finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” Prioritatea de investiție 8.1. – ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”. Din valoarea totală, 69,177.00 lei  constituie contribuția proprie.

Potrivit lui  Viorel Iulian Vlad, care a prezentat proiectul, obiectivele acestuia îl constituie dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în cadrul comunitații în vederea creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Vaslui. Contribuția proiectului pentru atingerea obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020, constă în reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilitați instituționalizate cu aproximativ 4,65 %, precum și o creștere a gradului de integrare și participare a persoanelor cu dizabilități în cadrul comunității de aproximativ 5,81% , ca urmare a înființării a 3 locuițe protejate și crearea unui Centru de zi, în comuna Oltenești,

”Implementarea proiectului va duce la reducerea numărului de persoane cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoana cu Handicap Huși,  de la 192 persoane la 168 persoane, prin înființarea unui număr de trei locuințe protejate pentru un număr de 24 persoane cu dizabilități (câte 8 beneficiari în fiecare locuință protejată) în comuna Oltenești.

Cele 3 locuinţe protejate vor asigura rezidenţa a 24 beneficiari, asigurând un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor acestora. Va fi amenajată astfel încât să asigure beneficiarilor condiţii pentru o viaţă independentă. Va asigura toate facilităţile necesare pentru a oferi un grad înalt de independenţă beneficiarilor şi utilizatorilor: utilităţi, centrală termică proprie, linie telefonică,internet,etc.Fiecare locuinţă protejată va asigura rezidenţa a 8 beneficiari şi se va compune din patru dormitoare cu baie asociată fiecărui dormitor,  bucătărie și cămară,  dotate cu instalaţii şi aparatură specifică, un spaţiu pentru servirea mesei, un spaţiu central pentru socializare, dimensionat astfel încât să permită accesul tuturor beneficiarilor, o zona de evaluare medicală, o  cameră alocată unei maşini de spălat cu uscător și un spaţiu depozitare (cazarmament şi echipament beneficiari, materiale igienico-sanitare şi curăţenie);

Tot în cadrul proiectului este prevăzută înființarea unui Centru de zi, pentru un număr de 30 persoane cu dizabilități.  Centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi este un serviciu social al cărui scop vizează îmbunătăţirea autonomiei persoanelor cu dizabilităţi, promovarea şi facilitarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor, în vederea dezinstituţionalizării şi totodată prevenirii instituţionalizării acestora.

Centrul va avea o capacitate de 30 persoane şi va  avea un hol spaţios, dotat cu scaune (canapele) pentru beneficiari, spații multifuncţionale pentru activităţi cu beneficiarii, cu posibilitatea de a individualiza, un cabinet de evaluare medicală și un altul de consiliere psihologică şi terapie de grup, o cameră pentru personal cu oficiu și un grup sanitar pentru personal, un birou și un spaţiu de depozitare

Ionel Ștefănică Armeanu, directorul general al DGASPC Vaslui  a precizat că implementarea acestui proiect a va duce la creșterea capacității administrative a DGASPC Vaslui și gestionare eficientă a problemelor persoanelor adulte cu dizabilități, ca urmare a dezvoltării noilor servicii integrate în comunitate.

La conferința de deschidere a proiectului a participat și conducerea Consiliului Județean Vaslui, reprezentată de președintele Dumitru Buzatu și cei doi vicepreședinți: Ciprian Trifan și Vasile Mariciuc. Cei trei și-au exprimat aprecierea pentru întreaga activitate desfășurată de DGASPc Vaslui, asigurându-i pe cei prezenți că toate proiectele care vizează dezvoltarea serviciilor sociale din județ vor fi susținute financiar de instituția pe care o reprezintă.