Peste 300 de cazuri de abuz asupra copiilor, în 2018

În anul 2017, specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui au instrumentat un număr de 433 de cazuri de abuz/neglijare/exploatare asupra copilului, respectiv: 21 de abuz fizic, 59 de abuz emoțional, 30 de abuz sexual, 323 de neglijare. Ponderea cea mai mare a copiilor victimă se înscrie în segmentul de vârstă 14-17 ani (137 cazuri), însă incidența acestui fenomen este semnificativă și în rândul copiilor din grupa de vârstă 10-13 ani (97 cazuri). Mediul de provenienţă al copiilor este în 96 de cazuri urban și în 337 rural, iar distribuția pe sexe se detaliază după cum urmează: 235 băieți și 198 fete. De asemenea, în 4 cazuri s-a inițiat urmărirea penală a agresorului.

Din totalul celor 433 de cazuri de abuz evaluate, 239 s-au finalizat prin separarea de familie.

În anul 2018, au fost instrumentate un număr de 349 de cazuri de abuz/neglijare/exploatare asupra copilului, respectiv: 23 de abuz fizic, 31 de abuz emoțional, 35 de abuz sexual, 257 de neglijare și 3 de exploatare prin muncă. Ponderea cea mai mare a copiilor victimă se menține în segmentul de vârstă 14-17 ani (105 cazuri), însă incidența acestui fenomen este semnificativă și în rândul copiilor din grupa de vârstă 10-13 ani (78 cazuri). Mediul de provenienţă al copiilor este în 48 de cazuri urban și în 301 rural, iar distribuția pe sexe se detaliază după cum urmează: 189 băieți și 160 fete. De asemenea, în 4 cazuri s-a inițiat urmărirea penală a agresorului.

Din totalul celor 349 de cazuri de abuz evaluate, 147 s-au finalizat prin separarea de familie, iar în situaţiile în care s-a stabilit menținerea în mediul familial, specialiştii din cadrul DGASPC Vaslui au monitorizat implementarea obiectivelor din cadrul Planurilor de recuperare şi reabilitare socio-familială, în vederea pozitivării abilităţilor parentale privind satisfacrea optimă a nevoilor bio-psiho-socio-educaţionale, în funcţie de etapa de vârstă şi de individualitate.

Abuzul manifestat sub toate formele sale (fizic, emoţional, sexual), neglijarea sau exploatarea copilului reprezintă probleme sociale care necesită intervenţie din partea instituţiilor de asistenţă socială. Conform Legii 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, minorului îi sunt recunoscute o serie de drepturi printre care se numără cel  la respectarea personalităţii şi individualităţii, astfel încât nu poate fi supus pedepselor fizice ori altor tratamente umilitoare ori degradante, dar şi dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijare. Totuşi, aceste drepturi sunt încălcate de unii părinţi sau persoane aflate în relaţie de răspundere faţă de copil, persoane care au o mentalitate educativă punitivă, lipsită de empatie pentru copil, pentru nevoile şi aspiraţile sale, ori persoane care se află în incapacitatea de a face faţă resonsabilităţilor parentale.