Penitenciarul Vaslui angajează 15 agenţi operativi din rândul civililor


Pentru încadrarea în corpul agenţilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 536 posturi vacante de agent operativ în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unităţile subordonate. La Penitenciarul Vaslui sunt vacante 13 posturi pentru bărbaţi si 2 posturi pentru femei.

La concurs pot participa persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în România;) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei, nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni; îndeplinesc condiţiile specifice postului; nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică; nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă; nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Candidaţilor li se cer doar studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
Dosarele se pot depune până la data de 12 aprilie la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs. finalizarea testărilor psihologice, planificarea desfăşurării probelor de concurs, va fi afişată la sediile unităţilor unde sunt prevăzute posturile scoase la concurs şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă).


Concursurile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursurile se vor organiza şi desfăşura la unităţile care au posturi scoase la concurs.
Taxa de participare la concurs este de 85 RON şi se plăteşte la structura financiară a unităţii la care s-au scos posturile la concurs.
Probele de concurs constau intr-un interviu, proba sportivă, de verificare a aptitudinilor fizice; proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului – nivelul I; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice
Mai multe detalii puteti afla accesand http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.