ITM în acțiune! Amenzi de peste 80 mii lei în luna ianuarie

În îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Legea nr. 108/1999, republicata – Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,  inspectorii de muncă au  desfăşurat în luna ianuarie 2023 activităţi specifice urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:

În luna ianuarie, în domeniul relațiilor de muncă la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 89 controale. Din cele 89 controale efectuate, 86 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. 

În urma verificărilor au fost sancționați 11 angajatori, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor in luna ianuarie este 84.000 lei. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 214 de măsuri de intrare în legalitate. 

În luna ianuarie au fost sancţionati pentru muncă nedeclarată, un numar de 3 angajatori fiind identificate 3 persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna ianuarie fiind de 60.000 lei. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

In luna ianuarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat vizite de inspectie la 53 de angajatori şi au încheiat 53 de procese verbale de  control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna ianuarie 2023 au fost constatate 103 de neconformităţi.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 40 de angajatori, fiind aplicate 103 de sancţiuni contravenţionale.

In luna ianuarie 2023 au fost comunicate de angajatori, un număr de 7 evenimente, în care au fost implicaţi lucrători urmând a fi finalizate cercetări în vederea stabilitii caracterului lor.

 Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora, respectiv incidenţa fenomenului folosirii muncii nedeclarate, au fost factorii determinanţi pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.”– Gheorghe Chirvase, ITM Vaslui