Doliu în învățământul vasluian! A murit profesorul Dorel Juverdeanu!

Dorel Juverdeanu,  unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați profesori din sitemul de învățământ preuniversitar vasluian,  a murit, în această dimineață, la nici 75 de ani. Profesor de franceză, director de liceu sau inspector școlar, membru fondator al PNL Vaslui sau subprefect, acesta s-a dovedit întodeauna un om echilibrat, apreciat și respectat de elevi, colegi și colaboratori.

Născut la 24 noiembrie 1947 în comuna Deleni, județul Vaslui, intre anii 1961-1965 a fost elev al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. După absolvirea acestuia, a urmat imediat Facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, secția limba franceză-limba română. În anul 1970, prin repartiție ministerială, este numit profesor titular de limbă franceză la liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui. A înțeles, din primii ani de activitate, că profesia de dascăl presupune împletire de informație, echilibru intelectual și spiritual, gustul observației, simțul critic, tinerețea spiritului, adaptabilitate la cerințele elevilor, autoritate. A funcționat, ca profesor, timp de 17 ani la licee din Vaslui; între anii 1971-1974 și 1984-1989 la Liceul Industrial nr. 2 Vaslui (unde a fost și director în 1990), între anii 1991-1996 și 2000-2005 la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui și din anul 2009 până la pensionare la Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
Urmare a unei activități didactice de calitate superioară și a unui caracter integru, echilibrat și obiectiv în aprecieri și hotărâri, a fost promovat în funcția de inspector școlar de specialitate (în perioadele 1974-1984 și 1990-1996) și apoi de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (în perioada 2005-2009).
Între timp a urmat, cu seriozitate, mai multe cursuri de formare continuă în țară (Managementul calității în domeniul politicilor de personal, Consiliere și orientare, Metodologia inspecției școlare, Controlul și îndrumarea învățământului) și în Franța (Accord-Langues Paris, 2008; Centrul de Lingvistică Aplicată a Universității din Franche-Comte (Besançon), 2006; Centre International d’études pédagogiques de Sévres – Paris, 1994; Universitatea III Grenoble, Facultatea de Litere, 1979).
Menționăm că în perioada 1997-2000 a fost subprefect al Județului Vaslui, reprezentând Partidul Național Liberal. A fost președintele Organizației Județene Vaslui a PNL (1998-2001) și prim-vicepreședinte al aceleiași organizații (2001-2005). A fost ales consilier județean pe listele aceluiași partid în trei legislaturi. În timpul exercitării acestor funcții s-a dovedit comunicativ, cu vorbă domoală, dar rostită cu fermitate, cuviincios, perseverent, neșovăielnic, cu judecata limpede și cu putere de convingere.

Colegul său, prof. Dumitru Apostolache, îl descria astfel: ”Profesorul Dorel Juverdeanu face parte din mulțimea dascălilor autentici, care-și pun tot sufletul pentru reușita elevilor săi, și în același timp pentru mai binele celor din jur (cu precădere în activitatea de politician).
Un cărturar polivalent și cu o largă viziune, conectat fără complexe la spiritualitatea europeană. Are capacitatea de a îmbina armonios prezența sa elegantă și sobră de multe ori, cu un umor sănătos și cu reușita înțelegerii situațiilor concrete din clasă, din școlile inspectate, precum și cu cele ivite spre rezolvare în Consiliul Județean ori la Prefectură.
Personalitatea deplină a profesorului-apostol Dorel Juverdeanu face ca acesta să se bucure de calda admirație a camarazilor de catedră, din echipa inspectorilor școlari, ca și a celor reuniți în vederea realizării aceluiași țel privind activitatea oamenilor din cetate.
A împărtășit cu dragoste și generozitate, fiecărei generații de elevi, tot ceea ce a acumulat din punct de vedere științific și metodic în timpul studiilor universitare și a cursurilor de formare continuă pe care le-a urmat.
Lecțiile sale erau adevărate momente de creație în care profesorul ghida elevii să descopere tehnica de învățare a limbii franceze, ceea ce făcea ca ele să fie apreciate întotdeauna de elevi cu calificative dintre cele mai frumoase. Drept urmare, elevii pregătiți de profesorul Dorel Juverdeanu au obținut rezultate meritorii la fazele naționale a concursurilor de limbă franceză. Mulți dintre profesorii inspectați și-au îmbogățit considerabil metodica predării limbii franceze. Un număr însemnat dintre elevii săi au devenit profesori de limbă franceză, activând în țară, dar și în străinătate (Germania, Canada), ori traducători. Unii sunt redactori de televiziune (Euronews – Lyon). Om cu trăsături nobile de caracter, profesorul Dorel Juverdeanu a dat strălucire echipelor didactice din care a făcut parte. Este traducător-interpret de limbă franceză, autorizat de Ministerul de Justiție. A participat la activități desfășurate în cadrul unor proiecte educaționale de parteneriat european în școli din Franța, Italia, Polonia și Portugalia.
Profesorul Dorel Juverdeanu a găsit timp și pentru a împărtăși din experiența sa de specialitate și psihopedagogică prin diverse publicații și colaborări editoriale. A semnat articole în publicațiile județene: „Învățământul vasluian” și „Ethos”. Este autor și colaborator la „Programe orientative pentru discipline opționale la clasele I-IV”, 2005, „Tehnici de învățare prin muncă independentă”, Vaslui – Podul Înalt, Vaslui, 1977 și „Textes choisis pour les activités périscolaires”, Iași, 1987.
Admirăm la el luciditatea fără iluzii, vocația pentru frumos și munca ce l-a plasat în clasa profesorilor de elită ai Vasluiului. Tânăr la suflet, este în permanență un slujitor constant al triadei: adevăr, bine și frumos.”

Profesorul Dorel Juverdeanu a murit în această dimineață la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Dumnezeu să-l odihnească în pace!