Directorii de grădinițe s-au reunit la Grădinița nr. 17 Vaslui

Marți, 4 decembrie,  Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 din Vasluia fost gazda activității metodico-știintifice a directorilor de grădinițe din județ. Activitatea a fost coordonatã de prof.  Gina Nane, directorul grădiniței, și a avut ca temă “Nevoi și acțiuni de consiliere în grădiniță”. Pe lângã cele 17 directori de grãdinițe, la activitate au fost prezenți și  reprezentanti din cadrul Inspectoratului Școlar Judetean Vaslui și Primăriei municipiului Vaslui. Este vorba despre ing. Vasile Pavăl-primarul municipiului Vaslui, prof. Daniela Laic-directorul CJRAE Vaslui, prof. Cristiana Botan – inspectorul școlar general adjunct al ISJ Vaslui, prof. Zoica Popescu–nspectorșcolar pentru educație timpurie, prof. Dorina Nemțanu – inspector școlar resurse umane, prof. Daniela Lefter – inspector școlar perfecționare

Întâlnirea a debutat cu un program artistic intitulat “Împreună, ocrotim zâmbetul copilăriei’”. În cadrul acestuia, preșcolarii grădiniței gazdă au cântat și au dansat sau s-au transformat în mici actori, interpretând personaje de poveste. Au făcut-o cu farmec și talent, recompensate din plin de aplauzele spectatorilor.

”Activitate metodică a directorilor de grădinițe are loc o dată pe semestru. De data aceasta, am fost noi cei care am organizat-o și , cu acest prilej, am încercat să arătăm invitaților noștri și câteva din rezultatele muncii noastre de zi cu zi.  În cea dea doua parte a fost prezentat referatul “Nevoi și acțiuni de consiliere în grădiniță”, o temă generoasă și extrem de serioață, ținând cont că este prin consiliere definim acel tip de intervenție, în viața și în activitatea copiilor, a cărui scop este de a-i  ajuta să-și conștientizeze potențialul și resursele în buna adaptare, pentru rezolvarea problemelor, depășirea obstacolelor și obținerea celor mai bune performanțe.  în condiții optime”, ne-a spus prof Gina Nane, susținătorul activității.

Prezentarea referatului de specialitate a fost urmată de discuții referitoare la subiectele abordate, s-a fãcut schimb de experiență si de bune practici si s-au făcut comunicări din partea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.   Participanții au apreciat calitatea activității desfășurate, mediul plăcut în care învață preșcolarii, spiritul de echipă și implicarea cadrelor didactice. De mentionat că, în cadrul Grădiniței nr. 17, învață 187 de copii, împărțiti pe 9 grupe, din care patru la această unitate, două la Grădinița cu P.N. nr. 4, două la Grădinița cu P.N.  nr. 10, una la Grădinita cu P.N. Moara Grecilor Vaslui, aflate în structuri.

Cu acest prilej, la aniversarea a 50 de ani de existență, reprezentantul inspectorul general adjunct al ISJ Vaslui, Cristiana Botan, i-a înmânat primarului Vasile Pavăl o plachetă de excelență, ca semn de mulțumire pentru susținerea necondiționată a școlii vasluiene și a activităților educaționale desfășurate la nivelul orașului.