Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui angajează îngrijitori la domiciliu

Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în data de  22.05.2019 ora 1000 proba scrisă iar interviul va avea loc în maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea  funcţiei de execuție în regim contractual vacante de:

  • Îngrijitor la domiciliu 3 posturi – în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Serviciul Asistenţă Socială acordată persoanelor socio – dependente – Birou asistenţă socială persoane vârstnice, cu următoarele condiţii specifice:

– studii medii, dovedite cu  certificat de absolvire sau diplomă de bacalaureat ;
– fără vechime în muncă;

Bibliografia stabilită pentru concurs se găseşte pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 09.05.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Vaslui, demisol,  camera 8, orele 1200-1600. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 1200-1600 la  Biroul Resurse Umane, Juridic, camera 8 sau la telefon 0235310999 interior 172.