Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui angajează doi bucătari

Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în data de  25.03.2019 ora 1400 proba practică iar interviul va avea loc în maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, pentru ocuparea  funcţiei de execuție în regim contractual vacante de:

  • Muncitor calificat – specializarea bucătar 2 posturi – în cadrul Direcției de Asistență Socială – Cantina de ajutor social cu următoarele condiţii specifice:
    • școală profesională/liceu în meseria de bucătar sau
    • atestat / certificat de calificare în meseria de bucătar;
    • vechime în muncă necesară exercitării funcţiei –minimum 1 an.

Bibliografia stabilită pentru concurs se găseşte pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 13.03.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Vaslui, demisol,  camera 8, orele 1200-1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 1200-1600 la  Biroul Resurse Umane, Juridic, camera 8 sau la telefon 0235310999 interior 172.