Aquavas Vaslui: Informare privind implementarea contractelor de lucrari cu finantare din fonduri nerambursabile europene in orasul Negresti si Municipiul Vaslui

                                  AQUAVAS    S.A.    RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui 
Tel.: 0235.311.600;  0235.311.700Fax.:0235.311.900E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

In cadrul Contractului de lucrari  “Statiile de tratare si de epurare Negresti” , atat pentru  Lotul 1- Statie de tratare Negresti cu o valoare de  9.328.429, 49 RON cat si pentru Lotul 2- Statie de epurare Negresti cu o valoare de 4.398.911,73 RON, lucrarile de  executie au fost finalizate in totalitate de catre antreprenorul MOTRIS COMPANY SRL , fiind efectuate si probele tehnologice, testele si punerea in functiune. In mod concret , la acest moment ne aflam in faza de pregatire a receptiei la terminarea lucrarilor.

Deasemenea, si in cadrul Contractului de executie lucrari Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzată în Negresti  Lotul 2- cu o valoare de 17.753.115,04 lei, pentru orasul Negresti  lucrarile la retelele de apa si de canalizare  se afla intr-un stadiu  avansat de executie, antreprenorul S.C. EUSKADI S.R.L. a executat  96 % din lucrari, estimandu-se finalizarea acestora si pregatirea in vederea receptiei la terminarea lucrarilor  in urmatoarele doua luni.

Si in municipiul Vaslui, in cadrului de executie lucrariRetele de apa si de canalizare , stații de pompare, stații pompare apa uzată în Vaslui” cu o valoare de 74.557.090,14 lei , lucrarile la retele de apa si de canalizare se afla intr-un stadiu avansat de executare , antreprenorul LUDWIG PFEIFFER SRL  avand in principal in derulare lucrari de refacere a structurii rutiere pe strazile pe care s-au efectuat lucrarile de retele precum si lucrari de  racordare/bransare a utilizatorilor la noile retele de apa si de canalizare realizate. Durata estimata pentru finalizarea acestui contract este luna octombrie 2022.