ANUNȚ

S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui al societății Terra Titania SRL, cu sediul social în Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 2, corp C1, parter, jud. Vaslui, Număr de ordine în Registrul Comerțului J37/673/2016, Cod unic de înregistrare 36805893, din data de 30.07.2022.

Îl declarăm nul.