Spaţiul verde din curtea Liceului ”Emil Racoviţă”, reamenajat în cadrul proiectului ”Hub verde pentru LER”

Spațiul verde din curtea Liceului Teoretic ”Emil Racoviță” Vaslui  va fi reamenajat în cadrul unui proiect care îşi propune să promoveze voluntariatul, spiritul civic şi educaţia de mediu în rândul elevilor şi al societăţii civile.

Grădina liceului, cu o suprafaţă de 1.100 de metri pătraţi, va fi reamenajată şi decorată cu obiecte construite de cei peste 220 de elevi implicaţi în proiect, din materiale reciclabile, sub coordonarea membrilor Asociaţiei ArtEst, iar spaţiul verde va fi reamenajat în mod profesionist, cu sprijinul unei firme de profil în domeniu, proiectul dorindu-se un exemplu pentru comunitate.

Echipa de proiect, formată din prof. Alina Filip, jrs. Luncanu Cătălin Costel și ec. Ramona Ailioaiei a mărturisit că ideea a plecat de la dorința de a valorifica locurilor frumoase de la noi și  recunoașterea potențialului oamenilor de excepție din oraș:   ”ASTĂZI am câștigat încrederea finanțatorilor ideilor noastre și vom oferi un curcubeu unuia dintre liceele vasluiene.MÂINE suntem convinși că ni se vor alătura tot mai mulți cutezanți ca și noi, iar gândurile noastre bune vor continua să ne coloreze orașul în cel mai frumos pastel”

“Multe dintre evenimentele care animau viaţa oraşului au luat o pauză, din motive evidente. Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui nu renunţă însă la a concepe şi organiza activităţi interesante pentru elevi, cu scopul de a crea o comunitate de tineri care vor să iasă din cotidian, să aibă experienţe inedite şi să se cunoască pe ei înşişi, dar şi pe alţii. În viziunea noastră, o şcoală trebuie să devină un spaţiu în care copiii pot lua parte la activităţi propuse chiar de ei, o şcoală care nu-i limitează doar la a învăţa, la a acumula cunoştinţe. Liceul nostru îşi doreşte să devină locul în care elevii învaţă materii obişnuite, dar participă şi la ore ţinute în aer liber în care vor afla cum să respecte natura şi să se bucure de tot ceea ce oferă aceasta, acest hub verde fiind contextul în care orele de curs pot deveni dinamice, pline de energie”, a declarat directorul Liceului “Emil Racoviţă”, Daniel Hulubei.

Programul este implementat prin Fundaţia Comunitară Iaşi şi face parte dintr-un proiect amplu care se adresează nevoilor educaţionale din comunitatea vasluiană, în valoare de peste 237.000 de lei. fi reamenajat așa după cum elevii l-ar visa, cu implicarea directă a acestora. Grădina liceului, în suprafață de 1100 mp. va fi reamenajată și decorată cu obiecte meșteșugite de către aceștia din materiale reciclabile, care dacă ar fi aruncate ar polua mediul. Obiectele de grădină vor fi confecționate de către elevi sub coordonarea meșterilor – membri ai Asociației ArtEst. Spațiul verde al grădinii va fi reamenajat în mod profesionist, cu sprijinul TeoGarden Design, firmă de profil în domeniu.

Finalitatea proiectului va viza transformarea unui spațiu comun, puțin atractiv, dar generos, într-unul în care arta să bucure pe cei care vor petrece timp aici, urmărindu-se obiectivele:

  • amenajarea unui spațiu verde deosebit pentru liceu și comunitate, unde elevii să petreacă timp de calitate, îndeosebi să desfășoare ore în aer liber, cercuri de lectură, ateliere de creație sau dezbateri
  • cultivarea conștiinței ecologice în rândul beneficiarilor
  • schimbarea mentalităților și educația prin artă
  • creșterea gradului de atractivitate în rândul elevilor vasluieni pentru Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, care oferă un mediu educațional performant, dovedit prin rezultatele obținute în ultimii ani la competițiile naționale și internaționale
  • educație alternativă pentru elevi, promovând modalități practice de protejare a mediului și asigurând condiții corespunzătoare pentru petrecerea unui timp de calitate la școală
  • crearea unei componente de continuitate a proiectului, introducând ca activitate prestabilită în calendarul anual al activităților curriculare și extra-curriculare, a cel puțin unui atelier de creație în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” și Asociația Culturală ArtEst Vaslui.

FINALUL FERICIT AL POVEȘTII LOR?

-un spațiu verde de 1100 metri pătrați reamenajat,  echipat cu mobilier și decorațiuni de grădină confecționate din materiale reciclabile, un ”perete” verde în zona de grădină care se învecinează cu o stradă intens circulată. Spațiul verde astfel reamenajat va avea impact benefic asupra calității aerului și va reduce fonic zgomotul creat de către autovehiculele care tranzitează zona.

-un număr de 225 elevi implicați în activități de educație alternativă, prin artă, participând activ la confecționarea decorațiunilor de gradină din materiale reciclabile

-un număr de 902 elevi ai Liceului Teoretic ” Emil Racoviță” Vaslui, care se vor bucura de un spațiu verde ce va răspunde nevoilor lor și unde își vor putea petrece timp de calitate în pauze sau organiza activități școlare și extrașcolare

-un număr de 5 meșteri populari care își vor promova abilitățile și vor instrui elevii Liceului Teoretic ” Emil Racoviță” Vaslui

-un număr de 10 profesori voluntari implicați în implementarea proiectului

– 21 ateliere de lucru derulate de către meșterii populari ai Asociației ArtEst pentru elevii școlii, promovându-se educația alternativă prin artă

– 4 activități culturale organizate în cadrul proiectului, cu vizibilitate asigurată de către partenerii media cooptați

– 1 asociație culturală implicată, care își va promova, în cadrul acestui proiect, membrii și activitățile specifice

   -un exemplu de bună practică pentru elevii vasluieni, care se vor bucura de un spațiu reprezentativ pentru ei și pentru școlile locale (acestea pot implementa idei asemănătoare)

dezvoltarea spiritului de echipă și a conceptului de voluntariat în rândul elevilor vasluieni

-creșterea gradului de atractivitate pentru Liceul Teoretic ” Emil Racoviță” Vaslui, prin oferirea viitorilor săi elevi a unor condiții îmbunătățite de școlarizare

-un exemplu de educație alternativă sănătoasă pentru curricula Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, cu aplicabilitate și la nivelul altor unități de învățământ

implicarea mediului privat vasluian în oferirea de soluții la problemele locale, cu beneficii pentru toți cei cooptați în implementarea proiectului

promovarea ONG-urilor care dezvoltă forme de educație alternativă, prin artă

identificarea și implementarea de soluții locale la probleme locale, prin cooptarea cât mai multor reprezentați ai comunității vasluiene în punerea în practică a ideilor proiectului