S.A.J. Vaslui: ”La Mulţi Ani romȃni de pretutindeni !”

Se ȋmplinesc azi 100 de ani de cȃnd la Alba-Iulia, ȋn ziua de 1 decembrie 1918 s-a desvȃrșit ȋntr-o atmosferă  ȋnlţătoare , cel mai ȋnsemnat act din istoria milenară, dramatică și eroică a poporului romȃn.

A fost momentul cȃnd ȋntr-o atmosferă de vibrantă ȋnsufleţire patriotică , Marea Adunare Națională a votat ȋn unanimitate istorică ,,Declaraţia de Unire cu Ţara”.

Ȋn an centenar, S.A.J. Vaslui ȋndeamnă pe toţi angajaţii și cȃt și pe pacienţii acestora să nu uite lecţia marii uniri , să aibe permanent ȋn minte exemplul stămoșilor că unirea face puterea pentru a reuși.

La acest ceas aniversar adresăm tuturor romȃnilor sincere urări de bine, sănătate și ȋmpliniri.

La Mulţi Ani romȃni de pretutindeni !

La Mulţi Ani Romȃnia !