Se fac angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.233, organizează concurs conform HG 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea posturilor vacante, cu modificările şi completările ulterioare cu normă intreagă, pe perioadă nedeterminată de:

– 7 posturi – infirmier/e debutant/e, posturi vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată cu normă intreagă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, repartizarea programului de muncă se face conform graficului de lucru aprobat de conducerea unitaţii.

– 5 posturi – asistent/e medical/e debutant/e, posturi vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată cu normă intreagă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, repartizarea programului de muncă se face conform graficului de lucru aprobat de conducerea unitaţii.

One thought on “Se fac angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

Comentariile sunt închise.