Primăria Vaslui: Comunicat referitor la TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Stimaţi contribuabili, vă aducem la cunoştinţă prin prezenta faptul că în perioada următoare, Serviciul Finanțe Publice Locale va continua verificarea proprietăților de pe raza municipiului Vaslui, în ceea ce priveşte actualizarea numărului de persoane plătitoare de taxă specială de salubrizare, respectiv încasarea taxei.
În acest sens, personalul din cadrul S.C. GOSCOM S.A. Vaslui se va deplasa pe teren în zonele repartizate şi va proceda la:
 încasarea contravalorii serviciului de salubrizare;
 preluarea declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici.

Municipiul Vaslui, prin Serviciul Finanțe Publice Locale vă reaminteşte că în conformitate cu prevederile H.C.L al Municipiului Vaslui nr. 180/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare, utilizatorii casnici care locuiesc într-un imobil/apartament şi au calitatea de proprietar sau chiriaş al imobilului/apartamentului, datorează taxa specială de salubrizare în cuantum de 11 lei/persoană/lună.

Vă rugăm să ne sprijiniţi în realizarea acestei acţiuni.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Finanțe Publice Locale din cadrul Municipiului Vaslui, situat în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, respectiv către S.C. GOSCOM S.A. Vaslui.