Locuri de muncă disponibile la DGASPC Vaslui

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, organizează concurs de recrutare în data de  8 iulie 2019 – proba scrisă, ora 10:00, în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: 

Denumirea complexului Denumirea serviciului/compartimentului/centrului si numărul de posturi Condițiile specifice de ocupare a postului
 

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși

 1 post de lucrător social Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

 

 1 post infirmieră Studii medii/generale cu certificat de absolvire;

 

 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad

1 post îngrijitoare Studii medii/generale cu certificat de absolvire;

 

 

Centrul de Îngrijire și Asistență Bârlad

1 post muncitor calificat IV bucătărie

 

Studii medii/generale cu certificat de absolvire;

Certificat de calificare în meseria de bucătar;

Vechime în muncă: minim 6 luni.

 

Centrul de Îngrijire și Asistență Huși

 1 post de lucrător social Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

 

Centrul de Îngrijire și Asistență Huși  1 post de instructor ergoterapie Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești  1 post de instructor ergoterapie Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 28.06.2019 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Relații suplimentare se  pot obţine de la Direcţia de resurse umane – salarizare, juridic –  contencios, control şi comunicare, sănătate şi securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I. – Compartiment gestionarea resurselor umane între orele 8,00-16,30 de luni până joi și vineri între orele 8,00-14,00 sau la telefon 0235/315138, int.1110.