Liber la ajutoarele de minimis pentru berbeci şi ţapi

În data de 7 septembrie 2016, Hotǎrârea Guvernului privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de cǎtre producǎtorii agricoli de berbeci / ţapi de reproducţie din rase specializate” a fost publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 697/7.IX.2016.

Schema de ajutor de minimis se acordǎ întreprinderilor din domeniul zootehnic, care îşi desfǎşoarǎ activitatea în sectorul producţiei primare în vederea achiziţionǎrii de berbeci / ţapi de reproducţie din rase specializate.

Beneficiarii ajutorului de minimis pot fi  :

– crescǎtori de ovine /caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

– crescǎtori de ovine / caprine, persoane fizice care deţin atestat de producǎtor emis conform prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mǎsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

– crescǎtori de ovine/caprine, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu personalitate juridicǎ constituite conform legii.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, producǎtorii agricoli din domeniul zootehnic vor depune o cerere tip la Direcţia pentru Agriculturǎ a Judeţului Vaslui, pânǎ la data de 10 octombrie 2016 însoţitǎ de urmǎtoarele documente:

 • Copie BI/CI a solicitantului persoanǎ fizicǎ sau, dupǎ caz, împuternicire / procurǎ notarialǎ;
 • Copie BI/CI reprezentant legal;
 • Copie Atestat de producǎtor emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;
 • Copie certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice împreunǎ cu o copie BI/CI a împuternicitului persoanǎ fizicǎ;
 • Declaraţie pe propria raspundere tip;
 • Dovada cont activ bancǎ / trezorerie;
 • Document care atestǎ numǎrul de femele ovine / caprine înscrise in RNE, la data depunerii cererii eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;

 

 • Angajament tip prin care se obligǎ, sa mentinǎ animalele achiziţionate minim 3 ani, sǎ înscrie în Registrul genealogic produşii femeli obţinuti din montǎ naturalǎ cu berbecii / ţapii de reproducţie din rase specializate achioziţionate şi sǎ introducǎ întreg efectivul de ovine/caprine in programul strategic de eradicare a scrapiei;
 • Copia facturii fiscale de achiziţie / filei carnetului de comercializare a berbecilor / ţapilor de reproducţie din rase specializate;
 • Copii certificate de origine a berbecilor / ţapilor de reproducţie din rase specializate vizate de Oficiul Judeţean de Zootehnie;
 • Formular de mişcare emis de cǎtre medicul veterinar ;

 Valoarea sprijinului financiar acordat este de maxim 2.500 lei / cap berbec sau ţap din rase specializate.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.