Comunicat CAS Vaslui : În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Incepand cu data de 06.06.2023 CAS Vaslui declara deschisa o noua perioada de contractare pentru toti furnizorii de servicii  medicale care doresc continuarea/ initierea relatiilor contractuale  pentru  anul 2023 .

Procesul de contractare se va desfasura  dupa cum urmeaza:

         In cursul lunii IUNIE 2023  se va derula procedura de contractare pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale  care doresc continuarea/ initierea relatiilor contractuale cu CAS Vaslui, conform urmatorului calendar de contractare:

Calendarul de activitati specifice – contractare sesiunea IUNIE 2023

09.06-15.06.2023Primirea si inregistrarea dosarelor de contractare
09.06-15.06 .2023Verificarea dosarelor de contractare.
16.06.2023 Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare.
Pentru furnizorii respinsi, CAS Vaslui va transmite in scris, cu detalierea exacta a motivelor refuzului precum si posibilitatile si termenul de contestare a deciziei.
19.06.2023Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora.
20.06.2023Afisarea listei privind solutionarea contestatiilor.
21.06-30.06.2022Incheierea si Semnarea contractelor

           Termenul limita de transmitere in format electronic  a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale,  este data de 15  IUNIE  2023.

           In conformitate cu prevederile art.197, alin 3) din HG 521/2023 atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale că nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare si neîncheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu furnizorii respectivi in actuala sesiune de contractare.

         Data limita de finalizare a procesului de contractare (incheierea si semnarea contractelor)  este 30 IUNIE  2023.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere si conţinutul documentelor obligatorii de contractare (conformOpisului privind documentele de contractare pentru fiecare domeniu de asistenta medicala) , vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a CAS Vaslui –  www.cnas.ro/cjasvs/ – sau sa ne contactati la telefon: 0235 369 104.

  Director General,

                                                    Ec.Chitariu Mihaela