Camera de Comerț va lansa Topul Firmelor din Vaslui în luna noiembrie

TOPUL FIRMELOR VASLUI, cea mai importantă lucrare anuală a Camerei de Comerț, care pune în evidență și marchează performanța economică a comunității de afaceri a județului, va fi lansată anul acesta în luna noiembrie 2021. Lansarea va fi marcată și distribuită în mediul online.

Clasamentul a fost realizat după o metodologie unitară la nivelul Sistemului Camerelor de Comerț din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. La baza alcătuirii Topului au stat datele de bilanț pentru anul 2020 depuse în termenul legal de firmele din județul Vaslui. Realizarea clasamentului a urmărit 5 indicatori de performanță: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Clasamentul a fost structurat pe 7 domenii de activitate, urmărind obiectul de activitate declarat de firme în bilanțul pe anul anterior:

–Cercetare-Dezvoltare si HighTech;

– Industrie;

– Agricultură, Silvicultură și Pescuit;

– Construcții;

– Servicii;

– Comerț;

– Turism și Restaurante.

Clasamentul cuprinde primele 10 locuri pe fiecare clasă de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, întreprinderi foarte mari), corespunzătoare domeniului, grupei, codului CAEN declarat pentru descrierea activitatii.

Din analiza datelor financiare cuprinse în bilanțurile de societăți comerciale înmatriculate (cu sediul social) în județul Vaslui aferente anului 2020, a reieșit că 6.507 firme au avut o cifră de afaceri diferită de zero (firme active), dintre care 2.571 firme au îndeplinit criteriile de admitere în clasament. Dintre acestea,1.274 firme s-au clasat pe locurile 1-10 ale Topului.

„Vrem să subliniem încă o dată că acest clasament pe care îl realizăm are la bază datele declarate de firme în bilanțul anual, deci ne referim acum la indicatorii financiari realizați de firme în anul 2020. Avem cu 5 firme mai mult decât anul trecut care au reușit să facă față criteriilor de evaluare și care s-au clasat în Top 10 pe domenii. Așadar, cu privire la 2020, an pandemic, putem spune că mediul de afaceri vasluian a reușit să se mențină pe linia de plutire, cu scaderi mici la unele domenii care au fost compensate de cresteri la alte domenii”- a declarat Ionel Constantin, președintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui .

Clasamentul și cifrele care stau la baza acestui clasament arată și alte informații relevante pentru comunitatea județului și anume: 1.274 firme din TOP 10 reprezintă 20% din numărul de societăți comerciale active înmatriculate în județul Vaslui, cumulând insa peste 80% din totalul cifrei de afaceri realizată de firmele active ale județului și peste două treimi din numărul de salariați ai acelorași firme active.

În Topul Național al Firmelor (top 10) se regăsesc 75 de companii vasluiene cuprinse în cele 7 secțiuni (domenii mari) de activitate. Între acestea ne bucurăm să remarcăm și prezența unor membri ai CCIA Vaslui, dintre care, fără a epuiza lista, menționăm: AUSTRIA JUICE ROMANIA SRL, PLANTAGRO-COM SRL, CONFECȚII BÎRLAD SA, VIACONS RUTIER SRL, GARTEK SRL, GAZ EST SA, PETAL SA, IMPRIMATE SRL, MORANDI-COM SRL, BADOTHERM-AMC SA. Numărul total de companii vasluiene clasate pe pozițiile 1-10 în Topul Național al Firmelor realizat de Camera de Comerț și Industrie a României totalizează o cifră de afaceri de 1.928.151.056 RON, un profit din exploatare de 173.079.912 RON și 4.468 salariați.

TOPUL FIRMELOR JUDEȚULUI VASLUI ÎN DATE STATISTICE

Reprezentativitatea Topului
în raport cu totalul firmelor
Număr
firme în Top (1274 vs 6507)
Ponderea firmelor clasate în Top pe locurile 1-10 (1.274) în totalul firmelor active (6.507) 20
Domeniile de activitate Număr
firme în Top 10
Cercetare, Dezvoltare si High Tech 44
Industrie 213
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 84
Construcții 118
Servicii 395
Comerț 375
Turism și Restaurante 45
Total 1274
Clasa de mărime Număr
firme în Top 10
Întreprinderi foarte mari 0
Întreprinderi mari 7
Întreprinderi mijlocii 39
Întreprinderi mici 264
Microîntreprinderi 964
Total 1274