AQUAVAS Vaslui : anunț vânzare fier vechi

Subscrisa, AQUAVAS S.A. Vaslui – Sucursala Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Donici nr. 23, CIF: RO17986823, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J37/692/2007, cont bancar nr. RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019 deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Vaslui, tel. 0235/311.153, fax 0235/322.857, oferă spre vânzare cantitatea de 30 tone de fier vechi, provenit din casări auto. Solicităm ofertanților acte necesare radierii.

Oferta este valabilă până în data de 15.06.2023.

Date contact: 0235/311 153; sucursala.vaslui@aquavas.ro

Persoană contact: domnul inginer Darabană Dumitru – 0788 147 904