Anunț mediu

WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL, titular al proiectului “Construire traseu linie electrică subterană (LES 110 kv) formată din cablu 110 kv și fibră optică, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, municipiul Bârlad, județul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire traseu linie electrică subterană (LES 110 kv) formată din cablu 110 kv și fibră optică, comuna Fruntișeni, comuna Zorleni, municipiul Bârlad, județul Vaslui” propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Fruntișeni – în intravilan și extravilan, comuna Zorleni – în intravilan și extravilan, municipiul Bârlad – în intravilan și extravilan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui.