Anunț mediu

“COMUNA GÂRCENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum comunal și străzi de interes local din comuna Gârceni, județul Vaslui, propus a fi amplasat în comuna Gârceni, satul Gârceni – în intravilan și extravilan, C.F. nr. 72522,72521, 72520, 70406, județul Vaslui.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul titularului din satul Gârceni, comuna Gârceni, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.”.