Anunț mediu

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI avand sediul in Str. 1 DECEMBRIE, nr. 9, localitatea Husi, titular al planului/programului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI HUSI, JUDETUL VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, de luni pana vineri intre orele 8,00 – 16,00 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Vaslui in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.