Anunț lansare proiect

Miercuri, 4.10.2023 avut loc Conferinta de lansare a celui de al doilea proiect Erasmus+ al Școlii Gimnaziale ”Vasile Alecsandri”- Vaslui, cu titlul: ”SCHIMBĂM-EDUCĂM-REDUCEM –impactul crizei climatice”(Change- Educate- Reduce/ C.E.R.)

Tipul proiectului: Educație școlară-mobilități cadre didactice

Perioada de derulare: 04 septembrie 2023- 03 iulie 2024

Nr. de referință: 2023-1-RO01-KA122-SCH-000115338

Buget aprobat: 15.120 euro

Nr. de mobilităţi: 6