Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

Potrivit art. 9, alin.(1) din H.G. nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înscrierea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii.

Prin urmare, termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere în program, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, este de 30 august 2017 şi va fi însoţită de următoarele documente:

  • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  • dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie;
  • declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  • document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA.

Schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii ovinelor şi anume:

  • crescătorilor de ovine, persoane fizice, care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
  • crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182 / 2016;
  • crescătorilor de ovine, persoane juridice.

Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu / kg lână comercializată. Astfel, în data de 24.07.2017 au fost transmise, către toate primăriile din judeţul Vaslui şi către agenţii economici organizaţi în astfel de exploataţii agricole, adrese de informare pentru a putea beneficia de perioada limită de înscriere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.